Beata Bolewska

dr n med Beata Bolewska

Studia: ukończyła wydział lekarski na Uniwersytecie Medycznym im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu uzyskując dyplom w 1989r.
Od 1994 roku jest pracownikiem Katedry i Kliniki Chorób Zakaźnych UM im, K. Marcinkowskiego w Poznaniu. Prowadzi zajęcia ze studentami wydziałów lekarskiego, stomatologii, dietetyki, higieny dentystycznej oraz zajęcia ze studentami anglojęzycznymi.
Od 1991 r pracuje także w Oddziale Chorób Zakaźnych Szpitala im J. Strusia w Poznaniu.

W 1994 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób wewnętrznych
W 2000 roku uzyskała tytuł specjalisty chorób zakaźnych.
Przewód doktorski dotyczący odległych obserwacji po leczeniu przeciwwirusowym pacjentów z przewlekłym zapaleniem wątroby typu C ukończyła obroną w 1999r.
Brała czynny udział w licznych badaniach klinicznych dotyczących leczenia przewlekłych zapaleń wątroby.
Jest współautorem publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych oraz Polskiego Towarzystwa Naukowego AIDS
Swoją wiedzę poszerza uczestnicząc w konferencjach i zjazdach polskich i międzynarodowych.

Język angielski
Język francuski