Błonica

nurse-527621_960_720Błonica (inaczej dyfteryt) jest ostrą i ciężką chorobą zakaźną, wywoływaną przez bakterie, tzw. maczugowce błonicy (łac. Corynebacterium diptheriae). Jest przenoszona drogą kropelkową lub przez bezpośredni kontakt z chorym bądź nosicielem. Błonica atakuje błony śluzowe dróg oddechowych, skórę, rzadziej inne części ciała (oczy, nos, narządy płciowe). Skórna postać błonicy spowodowana przez Corynebacterium ulcerans występuje często w krajach tropikalnych i może być źródłem błonicy gardła, która z kolei może prowadzić do niedrożności dróg oddechowych i śmierci.

 Objawy

Okres wylęgania choroby trwa 2-5 dni.

Na początku objawy pojawiają się w miejscu kolonizacji bakterii, czyli w gardle, na migdałkach podniebiennych, w krtani, rzadziej w nosie, na spojówkach i błonach śluzowych narządów płciowych. W miejscach wniknięcia do organizmu bakterie wywołują martwicę tkanek, tzw. błony rzekome. Błony rzekome mają postać szarych, półprzezroczystych lub czarnych nalotów, krwawiących przy próbie oderwania. W przypadku zajęcia gardła, błony rzekome wystąpią na migdałkach, łukach podniebiennych i języczku.

Maczugowce błonicy wydzielają toksynę, która rozprzestrzeniając się w organizmie, może prowadzić do zaburzeń w funkcjonowaniu wielu narządów, np.: do zapalenia mięśnia sercowego, martwicy cewek nerkowych i zaburzeń w przewodzeniu bodźców w układzie nerwowym.

Błonica jest potencjalnie zagrażającą życiu chorobą, a poważne, przewlekłe powikłania mogą wystąpić u osób nie w pełni uodpornionych.

 Profilaktyka

W Polsce osoby do 19. roku życia poddawane są obowiązkowo profilaktycznym szczepieniom ochronnym przeciw błonicy. Szczepienia te zaleca się również osobom dorosłym. Jeśli byliśmy szczepieni  podstawowo – zaleca się podawanie pojedynczych dawek przypominających co 10 lat, jeśli nie byliśmy zaszczepieni – zaleca się schemat szczepienia podstawowego. Szczepienie przeciw błonicy zalecane jest także osobom w podeszłym wieku, które ze względu na wykonywane zajęcia są narażone na zakażenie.

 

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25

Kwestionariusz przesiewowego wywiadu przed szczepieniem