W Klinice każdy zabieg operacyjny z oferowanych przez nas zakresów można wykonać za pełną odpłatnością. Szczegółowe informacje o cenie zabiegów i hospitalizacji otrzymacie Państwo na wizycie kwalifikacyjnej. W jej trakcie otrzymają Państwo informacje o rodzaju zabiegu, metodach znieczulenia, długości hospitalizacji. Ustalony zostanie również dla Państwa dogodny termin hospitalizacji.

Odpłatność za zabiegi:

 • gotówką w dniu przyjęcia do Kliniki
 • kartą płatniczą w dniu przyjęcia do Kliniki
 • przelewem – w dniu przyjęcia do Kliniki należy przedstawić potwierdzenie dokonania przelewu
 • opłatność przez Mediraty

 

W chwili zgłoszenia się do Kliniki na planowane leczenie operacyjne należy poprosimy Państwa o wypełnienie ankiet, które możecie Państwo pobrać z naszej strony i wypełnić w domu, co znacznie skróci procedurę przyjęcia.(druki do pobrania)

W dniu przyjęcia powinniście ponadto Państwo posiadać:

 • Dokument tożsamości (z numerem PESEL)
 • Dowód ubezpieczenia zdrowotnego np. legitymację emeryta, rencisty  – w przypadku zabiegów refundowanych przez NFZ
 • Wyniki zleconych badań laboratoryjnych -> czytaj więcej
 • RTG klatki piersiowej wraz z wynikiem opisowym
 • wynik badania grupy krwi. Karta informacyjna nie jest dokumentem potwierdzającym grupę krwi
 • pisemną informację od lekarza rodzinnego o ogólnym stanie zdrowia
 • Kompletną dotychczasową dokumentację medyczną: karty informacyjne leczenia szpitalnego, USG, RTG i inne wyniki badań pomocniczych.
 • Aktualnie stosowane leki w oryginalnych opakowaniach ze schematem ich przyjmowania.
 • Przedmioty codziennej higieny osobistej (Pacjentkom ginekologicznym sugerujemy zaopatrzenie się w koszulę nocną zamiast piżamy).
 • Dane osoby upoważnionej do odbioru informacji o stanie zdrowia pacjenta.
 • W przypadku zabiegów operacyjnych prywatnych (nie refundowanych przez NFZ) opłatę za zabieg wnosi się przed zabiegiem.

INFORMACJE DODATKOWE:

 1. Zabieg nie powinien być wykonywany w czasie krwawienia miesiączkowego, choroby, przeziębienia czy opryszczki.

 2. W dniu poprzedzającym operację należy spożyć normalna kolację i wykąpać się. 6 Spożycie płynów i pokarmów stałych w dniu operacji uniemożliwia wykonanie znieczulenia. Dotyczy to również płynów (nawet wody) do popicia leków . Leki stosowane przewlekle proszę przyjąć „na sucho”.
 1. Najpóźniej 2 tygodnie przed planowanym zabiegiem nie należy przyjmować leków z grupy salicylanów (Polopiryna, Aspiryna, itp.) oraz należy zaprzestać palenia papierosów
 1. Przed planowanym zabiegiem nie należy golić skóry operowanej okolicy.
 1. W związku z ryzykiem poparzenia, przed zabiegiem operacyjnym należy zdjąć wszelkie przedmioty metalowe: łańcuszki, obrączki, kolczyki, piercing.
 1. Z palca wskazującego prawej ręki należy usunąć ew. lakier, tipsy i inne substancje mogące zaburzyć odczyt urządzeń medycznych.
 1. Należy skonsultować z lekarzem prowadzącym konieczność posiadania zaopatrzenia ortopedycznego w okresie pooperacyjnym  (pas Teresy, obuwie ortopedyczne, kule łokciowe).
 1. Należy  upewnić się u swojego lekarza prowadzącego czy nie potrzebuje Pani/Pan preparatu przygotowującego jelita do operacji (Fortrans, Phospho Fleet).