W celu zapewnienia odpowiedniej jakości usług NZOZ KLINIKA PROMIENISTA wprowadziła i utrzymuje Zintegrowany System Zarządzania Jakością oparty na normie ISO 9001:2000.

Prace nad wdrożeniem Systemu Zarządzania Jakością w NZOZ Klinka Promienista rozpoczęły się w 2002 r. Wdrożenie norm zarządzania w całej jednostce okazało się możliwe dzięki zaangażowaniu całego personelu i projektowaniu norm kompleksowo i równolegle we wszystkich działach Kliniki Promienista.

W Komisji Jakości znalazły się osoby o różnych kwalifikacjach i kompetencjach. Umożliwiło to wymianę pomysłów i weryfikację procesów zarówno od strony prawnej, lekarskiej, pielęgniarskiej i administracyjnej.

Cenne okazały się rady i uwagi pacjentów zawarte m.in. w anonimowej ankiecie satysfakcji pacjenta.

Dzięki wprowadzonym procesom udało nam się uzyskać ważny przede wszystkim dla pacjenta krótki, komfortowy okres pobytu pacjenta na oddziale i jego rekonwalescencję, indywidualne podejście do każdego pacjenta zmniejszające stres związany z choroba, operacją i hospitalizacją. Sprawna obsługa administracyjna pozwala na szybkie załatwienie wszelkich formalności łącznie z wypisaniem ze szpitala.

Konsekwentnie realizując określone cele w październiku 2002 roku NZOZ Klinika Promienista przeszła pozytywnie audit certyfikujący i otrzymała od jednostki certyfikującej – RWTÜV w Essen Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2000 w zakresie: świadczenie usług medycznych ginekologicznych, położniczych, chirurgicznych i ortopedycznych.

Każdego roku w Klinice odbywają się audity nadzorujące, które mają na celu sprawdzenie czy wdrożone procedury są przestrzegane.

W październiku 2016 r. NZOZ Klinika Promienista dostosowała się do wymagań nowej normy ISO 9001: 2009 i przeszła kolejną Recertyfikację, która potwierdziła zgodność wdrożonych procedur i zapisów z nową edycją normy – ISO 9001:2009.

Nie ukrywamy, że certyfikat jakości jest ważnym narzędziem marketingowym, podnoszącym nasz prestiż w oczach pacjentów, którzy z pewnością wybiorą Klinikę z przekonaniem o wysokim poziomie wykonywanych usług, porównywalnym z Klinikami krajów Unii Europejskiej czy Stanów Zjednoczonych. Staliśmy się również partnerem pod względem jakości i zakresu świadczonych usług medycznych dla szpitali zagranicznych.

 

Dodaj komentarz