Artroskopowe operacje stawu kolanowego

  • Zeszycie lub usunięcie uszkodzonej łąkotki stawu kolanowego – pacjent przebywa w Klinice 2 doby, profilaktyka przeciwzakrzepowa trwa 10 dniowa, rehabilitacja od 7 do 14 dni.
  • Rekonstrukcje więzadeł krzyżowych i powierzchni stawowych kolana z zastosowaniem implantów wchłanianych – pobyt w Klinice 3 lub 4 dobowy, odciążenie operowanej kończyny w ortezie stawu kolanowego przez okres 6 tygodni, profilaktyka przeciwzakrzepowa 20 dniowa, rehabilitacja około 3 miesięczna.

Plastyki nawracającego zwichnięcia rzepki

Zwichnięcie rzepki, to wysunięcie (przemieszczenie) jej z prawidłowego miejsca jakim jest bruzda międzykłykciowa kości udowej. Najczęściej rzepka ulega zwichnięciu bocznemu. Po zabiegu obowiązuje 4 tygodniowe odciążenie operowanej kończyny w ortezie stawu kolanowego, profilaktyka przeciwzakrzepowa trwa 20 dni, rehabilitacja 2 – 3 miesięczna.

 

Korekcja paluchów koślawych (tzw. haluxów

  • Operacje na tkankach miękkich wykonywane w przypadkach mniej zaawansowanych – hospitalizacja 2 – 3 dobowa, okres rehabilitacji 4 -5 tygodni
  • Osteotomie korekcyjne I kości śródstopia w większych zniekształceniach.

Osteotomia to przecięcie kości i ponowne jej zespolenie w prawidłowej pozycji połączone ze stabilizacją, która pozwala na chodzenie następnego dnia po operacji. Nie stosuje się już opatrunków gipsowych. Stabilizację osiąga się poprzez zastosowanie implantów metalowych lub wchłanianych, specjalnych płytek i śrub zespalających lub drutów Kirschnera. Użycie płytek i śrub metalowych Wymaga powtórnej operacji w celu ich usunięcia.

Pobyt w Klinice trwa  2 do 4 dób. Pierwsze 2 tygodnie obowiązuje ograniczenie do minimum chodzenia. Pacjentka zaopatruje się przed operacją w sklepie ortopedycznym w specjalne obuwie odciążające  przodostopie, w obuwiu tym chodzi przez okres 6 tygodni. Po tym czasie usuwane są druty Kirschnera. Okres rehabilitacji od 2 tyg. do 2 m-cy w zależności od stopnia deformacji, wydolności układu żylnego i sprawności mięśni stóp.

UWAGA: konieczne jest stosowanie profilaktyki przeciwzakrzepowej z powodu zwiększonego ryzyka zakrzepicy. Utrzymanie odpowiedniego stopnia higieny chroni przed ewentualnym zakażeniem ran. Inne możliwe powikłania to zespoł Sudecka lub brak zrostu operowanej kości. Ćwiczenia stóp i stosownie wkładek metatarsalnych obowiązuje w dalszym ciągu po operacji.

 

Korekcja palców szponiastych i młotkowatych stóp

Pobyt 2-3 dobowy. Rodzaj operacji dobierany jest w zależności od rodzaju i deformacji. Rehabilitacja do ok. 6 tygodni.

 

Korekcje innych wad nabytych i wrodzonych stóp, kończyn górnych i dolnych

Pobyt i rehabilitacja w zależności od rodzaju operacji

 

Operacje tzw. zespołów uciskowych jak zespół kanału nadgarstka, zespół kanału łokciowego

Zespół kanału nadgarstka jest najczęstszą postacią neuropatii (uszkodzenia nerwu) uciskowej nerwu pośrodkowego. Jest to schorzenie polegające na zaburzeniu funkcji nerwów w obrębie nadgarstka i ręki, wywołujące dolegliwości bólowe oraz zaburzenia czucia zazwyczaj w obrębie kciuka, II, III a czasem również IV palca. Choroba dotyczy głównie nerwu pośrodkowego, czasami również nerwu łokciowego, stawów nadgarstka, naczyń krwionośnych lub ścięgien ręki.

Hospitalizacja dobowa. Obowiązuje utrzymanie opatrunku gipsowego i odciążenie operowanej kończyny przez okres 2-3 tygodni. Profilaktyka przeciwzakrzepowa jest stosowana przez 20 dni. W tym typie operacji mimo prawidłowo przeprowadzonego leczenia mogą wystąpić zrosty pooperacyjne – także zespół Sudecka. Obowiązuje oszczędzanie i rehabilitacja operowanej kończyny przez okres 3 miesięcy.

NOTA PRAWNA
Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.