Rejestracja w Klinice Promienistej Poznań

Rozmiar tekstu:
O Nas > Personel

Mezoterapia igłowa

mezoterapia-igłowa

Mezoterapia igłowa Odmładzanie, rozjaśnianie cieni pod oczami, leczenie wypadania włosów – leki podawane drogą drobnych iniekcji podskórnych to zabieg mezoterapii [...]

Dermatologia estetyczna

dermatologia estetyczna

Dermatologia estetyczna Zabiegi upiększające i odmładzające z zakresu medycyny estetycznej pozwalają dłużej cieszyć się młodym i zdrowym wyglądem. Zabiegi takie [...]

Klinika urody

klinika urody

Klinika urody Zabiegi z zakresu medycyny estetycznej takie jak powiększanie ust czy wygładzania zmarszczek nie tylko poprawiają wygląd ale także [...]

Personel

Ginekologia

Ordynator

Dyplom lekarski uzyskała na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Specjalizowała się w ginekologii i położnictwie. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała na podstawie pracy ,,Ocena wrażliwości raków endometrium na cytostatyki i hormony in vivo"

Wieloletni pracownik Instytutu Ginekologii i Położnictwa AM w Poznaniu ul. Polna 33.

Od 1987r Ordynator  oddziału ginekologii i położnictwa SPZOZ  "Klinika Świętej Rodziny" w Poznaniu.

Wieloletni Rzecznik odpowiedzialności zawodowej lekarzy Wielkopolskiej Izby Lekarskiej; członek komisji specjalizacyjnych.

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Wieloletnie doświadczenie naukowe, jako wykładowcy pozwoliło jej nazwisku być szeroko znanym w środowisku medycznym. Przede wszystkim jest operatorem, którego szkoła jest rozpoznawalna przy stołach operacyjnych w Polsce.

Ukończyła wydział lekarski Akademii Medycznej w Poznaiu w 1994roku.

Specjalizacje  w ginekologii i połoznictwie w 1998 i 2004r.

Odbyła staże specjalizacyjne w Szpitalu Klinicznym Akademii Medycznej  nr 3 w Poznaniu ul Polna 33

Obejmowała stanowisko młodszego asystenta SPZOZ Kliniki Św.Rodziny

Regularnie poszerza swoje umiejętności na kursach i warsztatach w zakresie ultrasonografii , operacji pochwowych i kolposkopii.

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

drErdmann

Dyplom lekarski uzyskany na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Specjalizacja w ginekologii i położnictwie.

Wieloletni pracownik SPZOZ  "Klinika Świętej Rodziny" w Poznaniu.

Regularnie poszerza swoje umiejętności na kursach i warsztatach. Zapraszany na konferencje medyczne m. In. w Paryżu i w Pradze.

 

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Jako pierwszy wykonał operacje inaugurujące w naszej Klinice. Wyspecjalizował się w operacjach ginekologicznych drogą pochwową.

 

Kierownik Ambulatorium NZOZ Klinika Promienista ul. Szylinga w Poznaniu

drnatalia

Dyplom lekarski uzyskany na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Specjalizacja w ginekologii i położnictwie.

Przewód doktorski dotyczący Infekcji chlamydialnej w stanach przednowotworowych i nowotworze inwazyjnym szyjki macicy ukończyła obroną w 2000r.

Staże lekarskie m. in. w Aachen i Gelsenkirchen w Niemczech.

Publikacje m. in. w  "European Journal of Gynecology". Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych kongresach i sympozjach. Regularnie poszerza swoje umiejętności  m.in na warsztatach technik operacji laparoskopowych, pochwowych oraz kursach ultrasonografii. Ukończyła kurs ultrasonografii 3D/4D pod kierownictwem profesora Beniot w Wiedniu.

W zakresie jej zainteresowań jest również medycyna estetyczna. Szkolenia m. in. na oddziale chirurgii plastycznej Uniwersytetu London, Kanada.

Dzięki biegłej znajomości języków ofertę medyczna kieruje również do pacjentek anglo i niemieckojęzycznych

Ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Łodzi.

Specjalizacje w ginekologii i położnictwie.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskał po obronie pracy pt: ,,Ocena blizny dolnego odcinka po przebytym cięciu cesarskim". Przewód habilitacyjny w zakresie "nieinwazyjnej elektrohisterografii w diagnostyce zagrażającego porodu przedwczesnego" zakończył uzyskaniem tytułu doktora habilitowanego w 2000 roku.

Wieloletni Ordynator oddziału położniczo-ginekologicznego  SPZOZ w Zduńskiej Woli.

Konsultant ds. Techniki Medycznej Instytutu Techniki i Aparatury medycznej w Zabrzu.

Od 2003r adiunkt Katedry Zdrowia Matki i Dziecka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Wykonawca wielu projektów badawczych w zakresie metodyki i aparatury nadzoru i diagnostyki połogu oraz porodu przedwczesnego. Wykładowca na wydziale Nauk o zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Główny organizator szkoleń medycznych  ginekologów Kliniki Promienista.

Członek European Societyy of Engeneering and Medicine oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Perinatalnej.

Doświadczony ultrasonografista również w zakresie ultrasonografii 3D / 4D.

Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego ofertę medyczną kieruje do pacjentek obcojęzycznych

Dyplom uzyskała na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Specjalizacje w zakresie ginekologii i położnictwa.

Wieloletni pracownik SPZOZ „Klinika św. Rodziny" w Poznaniu. Doświadczenie położnicze wykorzystywała jako lekarz nadzorujący w Klinice Św. Rodziny, a aktualnie  na oddziale położniczym SPZOZ Szpitala w Szamotułach.

Zaangażowanie w sprawy młodych kobiet zaowocowało doświadczeniem w Poradniach Ginekologii Dziecięcej i Młodzieżowej . Ukończyła kurs Ginekologii dziecięcej i dziewczęcej w Klinice ginekologii operacyjnej Akademii Medycznej w Szczecinie .

Ukończone kursy ultrasonografii pozwalają na uzyskanie przez pacjentki badań również tym zakresie.

Dyplom lekarski uzyskany na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Specjalizacja w ginekologii i położnictwie.

Wieloletni pracownik Wielospecjalistycznego Szpitala SPZOZ  w Puszczykowie.

Regularnie poszerza swoje umiejętności na kursach i warsztatach.

Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego

A.Zygmunt

Dyplom lekarski uzyskany na Akademii Medycznej w Poznaniu.

Specjalizacja w ginekologii i położnictwie.

Tytuł doktora nauk medycznych uzyskany na podstawie pracy doktorskiej nt.: „Ocena przydatności markerów nowotworowych CA 125 TPS w diagnostyce i monitorowaniu leczenia raka jajnków”

Staże lekarskie m. in. w Heidelbergen w Niemczech i Lille we Francji.

Publikacje w  prasie medycznej polskiej I zagranicznej z zakresu ginekologii, onkologii ginekologicznej położnictwa (European Journal of Gynecology").

Konsultant ds. ginekologiczno – położniczych oraz członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Systematycznie uczestniczy w międzynarodowych kongresach i sympozjach, kursach gdzie poszerza swoje umiejętności.

Dzięki biegłej znajomości języków ofertę medyczna kieruje również do pacjentek anglo, niemiecko, rosyjsko i francuskojęzycznych


Chirurgia

 

Specjalista chirurg

Studia na Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej w Poznaniu w roku 2001.

2001-2002 staż podyplomowy w Szpitalu im F. Raszei w Poznaniu.

2002-2004 studium doktoranckie w Klinice Chirurgii Ogólnej i Naczyniowej Akademii Medycznej w Poznaniu.

2003-2004 asystent w Oddziale Chirurgii Ogólnej Szpitala im F. Raszei w Poznaniu.

Od 2003 do dzisiaj asystent w I Oddziale Chirurgii Onkologicznej i Ogólnej Wielkopolskiego Centrum Onkologii w Poznaniu.

2004 roku doktorat z wyróżnieniem pt: Odległa ocena jakości życia chorych po całkowitej resekcji żołądka z powodu raka z uwzględnieniem zmian morfologicznych okolicy zespolenia przełykowo - jelitowego.

2011 roku złożona rozprawa habilitacyjna pt: Chirurgiczne leczenie oszczędzające w raku gruczołu piersiowego w połączeniu ze śródoperacyjną radioterapią – nowe wyzwanie dla chirurgii.

Stypendia i pobyty w:

2005-2006 - Klinika Chirurgii Onkologicznej Uniwersytetu Charite w Berlinie.

2011 - Klinika Chirurgii Szpitala Uniwersyteckiego w Bremen.

 

Odznaczony za działalność społeczną medalem młodego pozytywisty przez Towarzystwo im Hipolita Cegielskiego.

Recenzent European Journal of Surgical Oncology w zakresie raka żołądka.

Koordynator kilku projektów badawczych krajowych i zagranicznych.

Członkostwo towarzystw naukowych: PTCHO, PTO, ESSO, EAES.

Autor i współautor 192 doniesień zjazdowych oraz publikacji w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Główne zainteresowania: nowotwory żołądka, jelita grubego, gruczołu piersiowego.

 

Specjalista chirurg

 

Od 1989 Klinika Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej U.M. W Poznaniu :

1989 - 1990 - Asystent stażysta w Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej U.M. w Poznaniu
(prof. R Góral, prof. K.Wójcicki)

1990 - 1994 - Asystent w III Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej i Gastroenterologicznej U.M. w Poznaniu
(prof. K. Wójcicki, prof. M.Smoczkiewicz)

1994 - Zdany egzamin specjalizacyjny I st. z chirurgii ogólnej pod kierunkiem prof. M.Smoczkiewicza

1994 - 1999 - Starszy asystent w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej ,
Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej U.M. w Poznaniu
(prof. M.Smoczkiewicz, prof. M.Drews)

1998 - Zdany egzamin i obrona pracy doktorskiej pod kierunkiem prof. P.Stajgisa.

1999 - Zdany z wyróżnieniem egzamin specjalizacyjny II st. z Chirurgii Ogólnej pod kierunkiem
prof. M. Smoczkiewicza

1999 - Adiunkt w Katedrze i KliniceChirurgii Ogólnej , Gastroenterologicznej i Endokrynologicznej
U.M. w Poznaniu (prof. M.Drews)

2000 - praca na pododdziale chirurgii endokrynologicznej Katedry

2005 - organizacja programu chirurgii metabolicznej/bariatrycznej w technikach chirurgii małoinwazyjnej
w Katedrze

2012 - nadanie stopnia naukowego doktora habilitowanego w zakresie chirurgii

jacek holderny

Chirurgia naczyniowa

maciej-zielinski[1]

Absolwent Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Od początku kariery zawodowej związany jest Kliniką Chirurgii Ogólnej i Naczyń, gdzie pracuje obecnie na stanowisku adiunkta. Posiada specjalizację z zakresu chirurgii ogólnej i naczyniowej.

Jest współautorem ponad 100 monografii. Uczestniczy aktywnie w konferencjach i zjazdach polskich i międzynarodowych towarzystw naukowych. Odbywał staże i szkolenia z zakresu chirurgii ogólnej, naczyniowej, mikrochirurgii i chirurgii plastycznej w renomowanych ośrodkach europejskich i w USA.

Pracował pod kierownictwem prof. Marii Siemionow w Laboratorium Mikrochirurgicznym Departamentu Chirurgii Plastycznej Cleveland Clinic, Ohio, USA. Prowadził tam, pracę badawczą z zakresu neuropatii cukrzycowej, urazów nerwów obwodowych oraz zaburzeń mikrokrążenia i transplantalogii. Za co został uhonorowany II nagrodą w kategorii badań klinicznych.

Jako pierwszy w kraju wprowadził i spopularyzował VAC-terapię oraz mikrochirurgiczną technikę odbarczania nerwów w leczeniu neuropatii cukrzycowej.


Ortopedia

 

dr Adam Cyna

Studia medyczne ukończył w Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi.

Posiada specjalizację z ortopedii i traumatologii narządu ruchu oraz z chirurgii ogólnej.

Miał zaszczyt, jak podkreśla, być uczniem św. p. Profesora Wiktora Degi i Profesora Donata Tylmana.

Zawodowo od 1978 roku związany jest z Poznaniem. W latach 1998-2013 był ordynatorem Oddziału Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu w 111 Szpitalu Wojskowym.

radoslaw stempin

Specjalista ortopeda i chirurg urazowy, absolwent AM w Poznaniu.

Członek Amerykańskiej Akademii Chirurgów Ortopedycznych

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego, autor prac naukowych, uczestnik krajowych i międzynarodowych sympozjów naukowych.

Wieloletnie doświadczenie w zakresie endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego ugruntowane szkoleniami w USA, Wielkiej Brytanii, Irlandii, Austrii, Holandii i Belgii.

Od 2008 roku prowadzi szkolenia w zakresie wdrażania nowych metod operacyjnych endoprotezoplastyki stawu biodrowego (kapoplastyka) i kolanowego (Oxford, Vanguard), Signature) dla lekarzy specjalistów ortopedów z innych ośrodków krajowych i zagranicznych.

Możliwość konsultacji w języku niemieckim i angielskim.

wieslaw_kaczmarek

Ukończył wydział lekarski  Akademii Medycznej im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu 1991roku.

W 1995 roku zdobył I stopień, a w 2002 roku II stopień specjalizacji z Ortopedii i Traumatologii narządó Ruchu.

 W 2006 roku obronił pracę doktorską zatytułowaną "Ocena zmian zachodzących w płaszczyźnie strzałkowej kręgosłupa w trakcie leczenia operacyjnego idiopatycznych skolioz metodą Cotrela- Dubousseta"

Obecnie jest pracownikiem Ortopedyczno-Rehabilitacyjnego Szpitala Klinicznego im. W. Degi w Poznaniu.

Ukończył Wydział Lekarski Akademii Medycznej w Poznaniu 1992 roku.

W 2002 roku uzyskał specjalizację II stopnia w zakresie Ortopedii i Traumatologii Narządów Ruchu.

Członek Polskiego Towarzystwa Ortopedycznego i Traumatologicznego.

Doświadczenie, kursy i szkolenia z zakresu endoprotezoplastyk stawu biodrowego, osteotomii, korekcji, artroskopii stawu kolanowego, odbarczenia nerwów obwodowych.

Znajomość języka francuskiego i języka rosyjskiego pozwala kierować ofertę medyczną również do pacjentów obcojęzycznych.


Ultrasonografia


Endokrynologia


Lekarze Anestezjolodzy

Absolwentka Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Poznaniu. Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii.

Staż podyplomowy odbyła w Szpitalu Rejonowym w Obornikach, gdzie przez wiele lat była aktywnym członkiem zespołu chirurgicznego – jedynym anestezjologiem pracującym w zespole.

Obecnie doskonali i rozwija swoje kwalifikacje zawodowe w Szpitalu MSWiA w Poznaniu, gdzie pełni również funkcję z-cy ordynatora oddziału OIT.

Zainteresowania anestezją w warunkach „chirurgii jednego dnia” zaowocowały wieloma wystąpieniami na zebraniach naukowych i pracą doktorską, której wyniki zostały przedstawione na Kongresie ESA w Barcelonie.

Prawdopodobnie jako pierwsza w Polsce wykonała znieczulenie ogólne z użyciem sewofluranu (1997). Od wielu lat prowadzi wykłady i szkolenia z zakresu anestezji wziewnej z użyciem sewofluranu.


Rejestracja

Absolwentka Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu gdzie uzyskała tytuł Licencjata Biznesu Międzynarodowego. Obecnie jest studentką Wyższej Szkoły Bankowej o kierunku rachunkowość.

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń zakresu medycyny, informatyki i księgowości.

Maria Grochowska

Ukończyła Technikum Ekonomiczne w 1967 roku, obecnie na emeryturze.

Uczestniczka wielu kursów i szkoleń zakresu medycyny, informatyki i księgowości.

"pełnię sił i serca" oddała sprawom administracyjnym (rejestracji) NZOZ Klinika Promienista.


Administracja


Oddział Zabiegowy

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu o specjalizacji położnej.

Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując na Oddziałach SPZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Ukończyła wiele kursów specjalistycznych, np. odczytu EKG; przetaczania krwi; szczepień ochronnych, szczepień HPV.

W Klinice pełni funkcję Pełnomocnika Systemu Zarządzania Jakością.

Absolwentka Studium Medycznego w Poznaniu, wydziału położnych.

Wieloletnie doświadczenie uzyskała pracując na Oddziałach Szpitala SPZOZ Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Ukończyła wiele kursów specjalistycznych, np. odczytu EKG; Resuscytacji krążeniowo – oddechowej, szczepienia HPV, uśmierzanie bólu pooperacyjnego.

Absolwentka Liceum Medycznego w Poznaniu o specjalności pielęgniarstwo.

Wieloletnie doświadczenie zdobyła pracując na Oddziałach m.in. Szpitala Grunwaldzkiego w Poznaniu, Szpitala na ul. Mogileńskiej w Poznaniu oraz Szpitala Nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu.

Ukończyła wiele kursów specjalistycznych, np. odczytu EKG; przetoczeń krwi, szczepień.

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Szpitalu im. F. Raszei oraz w Ars Medice w Poznaniu.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o specjalizacji położnictwo.

Bogate doświadczenie zawodowe  na oddziałach Kliniki położniczej w Poznaniu, Szpitala Powiatowego w Obornikach i w Szamotułach.

Ukończyła wiele kursów specjalistycznych, np. przetoczeń krwi, badań cytologicznych.

Absolwentka Kolejowej Szkoły Medycznej Pielęgniarstwa w Poznaniu.

Dyplomowana pielęgniarka instrumentalna i anestezjologiczna

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego i dyplomowana pielęgniarka ginekologiczno – położnicza. Ukończyła specjalistyczne szkolenie z zakresu podawania krwi i środków krwiopochodnych.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o specjalizacji położnictwa. Staże w Szpitalu Wojewódzkim i szpitalu Klinicznym nr 5 w Poznaniu. Ukończony kurs instrumentalny

Absolwentka Liceum Medycznego w Zielonej Górze o specjalności pielęgniarka.

Wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach szpitalnych, obecnie Szpital Przemienienia Pańskiego w Poznaniu na oddziale ginekologii onkologicznej.

Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu o specjalności pielęgniarstwo.

Dyplomowana pielęgniarka anestezjologiczna intensywnej opieki.

Wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziałach Szpitala MSWiA oraz Szpitala Klinicznego w Poznaniu.

Absolwentka Liceum Medycznego w Poznaniu.

Specjalizacja w zakresie pielęgniarstwa anestezjologicznego i intensywnej opieki.

Wieloletnie doświadczenie w pracy na oddziale OAiIOM w SPZOZ w Szamotułach.

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu wydział Nauk o Zdrowiu.

Dyplomowana pielęgniarka anestezjologiczna.

Wieloletnie doświadczenie na oddziałach (kardiologia, urologia, ginekologia) Szpitala Klinicznego Nr 2, ZOZ Poznań Jeżyce i Szpitala Klinicznego Nr 1 w Poznaniu.

Członek Komisji Etyki Zawodowej przy OIPiP.

Absolwentka Medycznego Studium Zawodowego w Poznaniu o specjalności położnej.

Bogate doświadczenie zawodowe to przede wszystkim praca na oddziałach szpitalnych oraz pogotowiu.

Aktywnie uczestniczy w szkoleniach i kursach.


Blok Operacyjny


Rehabilitacja

Absolwentka Akademii Medycznej w Poznaniu na Wydziale Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu. Dyplomowana Fizjoterapeutka.

Systematycznie uczestniczy w kongresach i sympozjach, kursach gdzie poszerza swoje umiejętności.

 

1.     Wykształcenie:

 •   Magister fizjoterapii, AWF Poznań 2010
 • Terapeuta manualny MT Kaltenborn - Evjenth Konzept, Toruń 2013
 • Doktorant w Katedrze Rehabilitacji Narządu Ruchu, AWF Poznań od 2010

 2.     Doświadczenie zawodowe:

 • Fizjoterapeuta na Oddziale Reumatologii i Osteoporozy w Wielospecjalistycznym Szpitalu Miejskim im. J. Strusia w Poznaniu
 • Fizjoterapeuta na Oddziale Ortopedii w NZOZ „Klinika Promienista”
 • Wykładowca Akademii Wychowania Fizycznego im. E. Piaseckiego w Poznaniu
 • Wykładowca Uniwersytetu Medycznego im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu
 • Wykładowca Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji im. Mieszka I w Poznaniu

3.     Szkolenia:

 • Masaż klasyczny, Poznań 2006
 • Terapia manualna w modelu holistycznym, Sierosław 2009
 • Masaż głęboki, Poznań 2009
 • Kinesiology Taping, Gdańsk 2010
 • Manualny drenaż limfatyczny, Wrocław 2011
 • UEX - Techniki podstawowe badania i leczenia stawów kończyny dolnej według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2011
 • OEX - Techniki podstawowe badania i leczenia stawów kończyny górnej według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2011
 • UWS - Techniki podstawowe badania i leczenia stawów obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2012
 • OWS - Techniki podstawowe badania i leczenia górnej części kręgosłupa według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2012
 • AEX1 - Techniki zaawansowane dla stawów i rozciąganie mięśni kończyny dolnej według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2013
 • AEX2 - Techniki zaawansowane dla stawów i rozciąganie mięśni kończyny górnej według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2013
 • AWS1 - Techniki zaawansowane dla stawów i rozciąganie mięśni obręczy biodrowej i dolnej części kręgosłupa według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2013
 •  AWS2 - Techniki zaawansowane dla stawów i rozciąganie mięśni górnej części kręgosłupa oraz stawów skroniowo-żuchwowych według koncepcji Kaltenborna i Evjentha, Toruń 2013

 


Pion Gospodarczy


Dietetyka

dietetyka

Absolwentka UM w Poznaniu o kierunku  Nauk o Zdrowiu w Katedrze i Klinice Onkologii. W 2006 uzyskała tytuł doktora w zakresie biologii medycznej. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu kierunku Żywienie Człowieka o specjalności dietetyka. Absolwentka Studium Pomocy Psychologicznej w Ośrodku Psychoterapii Psychoanalitycznej Trójmiasto w Sopocie.

Przez okres 4 lat pracowała na oddziale Ginekologii onkologicznej w szpitalu klinicznym na ul. Łąkowej w Poznaniu.
Autorka wielu artykułów w czasopismach branżowych oraz uczestniczka zagranicznych staży. Członek Zarządu Stowarzyszenia do walki z Chorobą Nowotworową w Poznaniu.

Praktyki i staże odbyła w zagranicznych szpitalach HOPE Exchange Programme for Hospital Professional, w Szwecji i w szpitalu Lahn-Dill-Kliniken GmbH  in Wetzlar w Niemczech


Psychiatria


Kardiologia

Studiował na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu, gdzie z wyróżnieniem ukończył Wydział Lekarski.

Po studiach rozpoczął pracę w II Klinice Kardiologii, gdzie był zatrudniony początkowo na stanowisku asystenta a następnie na stanowisku adiunkta. W trakcie pracy w Klinice prowadził Oddział Intensywnej Terapii Kardiologicznej.

Pełnił stanowisko Kierownika Pracowni Echokardiografii. Odbył dwa 6-miesięczne staże zagraniczne w Herz und Kreislauf Zenter w Hocheg (Austria) oraz w Herz Zenter w Marburgu (Niemcy). Oba staże były ukierunkowane na zagadnienia echokardiografii. Był uczestnikiem kilkunastu warsztatów echokardiografiograficznych organizowanych przez Europejskie Towarzystwo Kardiologiczne za granicą (Włochy, Holandia, Francja, Anglia). Odbył także kilkanaście staży krajowych z zakresu echokardiografii. Prowadził szereg szkoleń i kursów echokardiogaficznych dla lekarzy.

Uzyskał stopień doktora nauk medycznych z zakresu kardiologii nt. ,,Echokardiografia przezklatkowa i przezprzełykowa w połączeniu z echokardiografią obciążeniową w diagnostyce choroby niedokrwiennej serca”.

Jest autorem 34 prac naukowych głównie z zakresu echokardiografii publikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Współautor podręcznika "Echokardiografia obciążeniowa" pod redakcją prof. dr hab. Hanny Szwed.

Jest specjalistą chorób wewnętrznych i kardiologii.

Główne zainteresowania kliniczne to echokardiografia i nadciśnienie tętnicze.
Jest członkiem Polskiego(PTK) i Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego(ESC).
Specjalizuje się w nieinwazyjnej diagnostyce chorób układu krążenia elektrokardiografii, echokardiografii, próbach wysiłkowych.

Diagnostyka i leczenie chorób:
•    choroba niedokrwienna serca
•    zaburzenia rytmu serca
•    nadciśnienie tętnicze
•    kardiomiopatie
•    niewydolność serca
•    wady serca wrodzone i nabyte
•    kwalifikacja do zabiegów operacyjnych(by-pasy)
•    zaburzenia lipidowe (hipercholesterolemia,hipertrójglicerydemia)
•    kwalifikacja do wszczepienia układów stymulujących(stymulatory,ICD,resynchronizacja
•    kwalifikacja do badań obrazowych np.Tomografia tętnic wieńcowych

 Specjalność:

 • Kardiologia dorosłych
 • Badania diagnostyczne z zakresu kardiologii
 • Badania echokardiograficzne
 • badania elektrokardiograficzne
 • Wizyty domowe wraz z badaniem ekg

Konsultacja kardiologiczna połączona jest z badaniem EKG. Dodatkowo można również wykonać badanie ECHO serca.


Choroby wewnętrzne


Neurologia

Specjalista z zakresu neurologii - I stopień specjalizacji w 1999 r., II stopień specjalizacji w 2005 r.

Posiada doświadczenie w pracy w poradniach specjalistycznych i oddziałach szpitalnych oraz w działalności orzeczniczej, m.in. współpracuje z sadami jako biegły w dziedzinie neurologii.

Zajmuje się diagnostyką i leczeniem chorób układu nerwowego, m.in. bólów głowy (migreny, napięciowe), zawrotów głowy, bólów kręgosłupa (dyskopatie, zespoły szyjne), chorobami naczyń mózgowych (stany po udarach mózgu, niewydolność tętnic mózgowych), padaczki, utrat przytomności, choroby Parkinsona, Alzheimera, innych chorób zwyrodnieniowych układu nerwowego, chorób mięśni, nerwów obwodowych, stanów po urazach głowy i kręgosłupa.

 


Urologia

Specjalista II stopnia chirurgii ogólnej i II stopnia urologii. Absolwent Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi z 1976 r.

Kwalifikacje zdobywał w wiodących ośrodkach krajowych oraz zagranicznych - Niemcy, Włochy, Austria.

Wieloletni Ordynator oddziałów Urologii w Szpitalu Wojskowym oraz Wojewódzkim.

Obecnie pracujący w Poznaniu. Wykonuje konsultacje w obu specjalnościach w pełnym zakresie, leczenie zachowawcze ambulatoryjne, w przypadkach wskazanych badanie USG.


Reumatologia


Radiologia


Diabetologia


Choroby zakaźne


Logopedia


Ortopedia leczenie bólu


Dermatologia


Proktologia


Epidemiologia


Szczepienia


Medycyna estetyczna

dr Rosiński

Dyplom lekarski uzyskany na Akademii Medycznej w Poznaniu 1992.

Lekarz medycyny estetycznej

Specjalizacja Chirurgia Ogólna 1996

Dr Włodzimierz Rosiński jest członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Estetycznej i Anty-aging

Dzięki biegłej znajomości języka angielskiego ofertę zabiegów medycyny estetycznej kieruje również do pacjentek anglojęzycznych

Wykonywane zabiegi:

1. przeszczep tłuszczu

2. zabiegi medycyny estetycznej

3. laseroterapia