Zaznaczamy, że są to przykładowe badania o ich dostępność zapytaj w Rejestracji nr tel. 61 862 20 25

 

 

 

Badania A

AFP jest syntetyzowana głównie w wątrobie i pęcherzyku zarodkowym płodu. Zwykle tworzone przez płód, tylko w niewielkich ilościach u dorosłych. Od 4. tygodnia ciąży stwierdzana w wodach płodowych i krwi ciężarnych kobiet. Znaczenie badania: obserwacja stanu płodu, w okresach poza ciąża i u mężczyzn- marker nowotworowy, w pierwotnych nowotworach wątroby, nowotwory komórek rozrodczych, kontrola leczenia pacjentów z marskością wątroby, przewlekłym zapaleniem wątroby. Wartości nieprawidłowe: w ciąży (szczególnie bliźniaczej), przy zaburzeniach rozwoju płodu, w zespole Downa, w nowotworach wątroby i przewodu pokarmowego.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo. U pacjentek ciężarnych między 16-18 tygodniem ciąży koniecznym warunkiem prawidłowej interpretacji wyników oznaczeń AFP jest znajomość wieku płodu. Surowica matki powinna być pobrana przed punkcją owodni ze względu na możliwość wystąpienia fałszywie zawyżonych wyników.

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew pobrana na skrzep. Surowicę można przechowywać 2-8 dni w temp. lodówki Można zamrażać.

Białka tworzone w wątrobie. Znaczenie badania: informacja o wydolności wątroby, obecność białka w moczu wskazuje na uszkodzenie nerek. Wartości nieprawidłowe: w chorobach nerek, marskości wątroby, cukrzycy, oparzeniach, chorobach nowotworowych.

Czas oczekiwania na wynik: wynik po upływie 7 dni roboczych

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent powinien być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep. Krew pełna można przechowywać w temp. pokojowej do 4 dni, surowicę w lodówce do 14 dni.

Tworzony przez korę nadnerczy, przyczynia się do zmniejszonego wydzielania sodu i zwiększa gromadzenie się wody w organizmie, wywiera wpływ na ciśnienie tętnicze, wydzielanie stymulowane jest przez układ renina-angiotensyna-aldosteron, wydalany jest z moczem. Znaczenie badania: wnikliwa diagnostyka przyczyny nadciśnienia tętniczego. Wartości nieprawidłowe: w schorzeniach kory nadnerczy i nerek

Czas oczekiwania na wynik: wynik po upływie 14 dni roboczych

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo, czas pobrania m-dzy 8 a 9 rano.

Materiał: surowica. Krew mależy pobrać na skrzep. Badanie wykonuje się z surowicy krwi. We krwi pełnej niestabilny. Surowicę można przechowywać 4dni w temp.4-8stop. , 4 dni w temp.pokojowej

ALT to enzym obecny głównie w komórkach wątrobowych, ale również w mięśniowych, w tym też mięśnia sercowego. Przy uszkodzeniu komórek uwalniana w zwiększonej ilości do krwi. Znaczenie badania ALT: oznaczana przy podejrzeniu chorób wątroby; a w naszych warunkach również obok innych enzymów wskaźnikowych>CPK,>LDH przy podejrzeniu zawału mięśnia sercowego. Wartości nieprawidłowe enzymu ALT: w schorzeniach miąższu wątroby, w zawale mięśnia sercowego.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent powinien być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep. Krew pełną można przechowywać w temp. pokojowej do 3 dni, surowicę w lodówce do 7 dni.

Amylaza jest składnikiemm śliny i soków żołądkowych, rozkłada cukry złożone (skrobię i glikogen) na cukry proste. Przy uszkodzeniu trzustki, gruczołów ślinowych w procesie zapalnym lub zastoju amylaza dostaje się do krwi i można stwierdzić jej podwyższone stężenie w surowicy krwi. Znaczenie badania: wnikliwe poszukiwanie przyczyny „niejasnych” dolegliwości bólowych ze strony jamy brzusznej, diagnostyka schorzeń trzustki i ślinianek. Wartości nieprawidłowe amylazy: w schorzeniach trzustki i ślinianek, przy zastoju żółci, przy schorzeniach nerek

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep. Krew pełną można przechowywać w temp. pokojowej do 3 dni, surowicę w lodówce do 7 dni.

Badanie ASO pomocne jest w diagnostyce płonicy (szkarlatyny), zwłaszcza w wątpliwych przypadkach, a także innych chorób wywołanych przez paciorkowce, np.anginy paciorkowcowej oraz chorób reumatycznych. ASO jest traktowane jako wstępna część diagnostyki, wymaga potwierdzenia innymi, nowszymi i bardziej czułymi metodami. Wartości nieprawidłowe ASO: świadczą o alergizacji paciorkowcowej (szkarlatynie, anginie), po leczeniu streptokinazą.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep . Surowicę można przechowywać w lodówce – 8dni, w temp. pokojowej -2 dni.

Znaczenie badania AST: wskazuje na uszkodzenie komórek wątroby, mięśniowych, mięsnia sercowego. Oznaczana jest przy podejrzeniu schorzeń wątroby, obok >CPK i >LDH w podejrzeniu zawału mięśnia sercowego. Wartości nieprawidłowe AST: choroby wątroby, mięśni, nerek, zawał mięśnia sercowego, uszkodzenie większej masy mięśniowej

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent powinien być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep . Krew pełną można przechowywać w temp. pokojowej do 3 dni, surowicę w lodówce do 7dni

Czas kaolinowo-kefalinowy to czuły test przeglądowy stosowany do oceny krzepnięcia. Znaczenie badania: diagnostyka różnicowania skaz krwotocznych, kontrola leczenia heparyna, kontrola terapii substytucyjnej hemofilii A i B, przedoperacyjne badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii. Wydłużenie czasu: niedobór pojedynczych czynników krzepnięcia, koagulopatia ze zużycia, leczenie heparyna/hirudyna, nabyty antykoagulant toczniowy. Skrócenie czasu: może być wyrazem nadkrzepliwości.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: osocze cytrynianowi. Pobieramy na cytrynian-do kreski zaznaczonej na etykiecie probówki !!! Krew pełna można przechowywać do 12 godz.Osocze w lodówce oraz temp. pokojowej do 8 godz

 Badania B

Oznaczanie stężenia hCG w surowicy krwi. Potwierdzenie ciąży, oraz diagnostyka: ciąży pozamacicznej, samoistnego poronienia, guzów jąder i trofoblastu oraz monitorowanie procesu leczenia nowotworów wytwarzających hCG. Jednoczesne oznaczenie hCG,  AFP i wolnego estriolu wykorzystuje się w przesiewowych badaniach prenatalnych w kierunku najczęstszych abberacji chromosomowych

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica krwi. Krew pobrać do probówki na skrzep. Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki, 2 miesiące w zamrażarce (-20).

Białko całkowite obejmuje wszystkie białka krwi. Podział białek możliwy jest dzięki elektroforezie białek. Z uwagi na zdolność białek do wiązania wody, rozbieżności dotyczace ilości białka mogą wynikać ze zmienionego nawodnienia (wówczas zmieniony jest hematokryt). Znaczenie badania: informacje o ogólnej ilości białka w organizmie, wskazuje na uszkodzenie nerek (białkomocz). Wartości nieprawidłowe: choroby wątroby, skrajne niedożywienie, choroby nerek.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica krwi. Krew należy pobierać na skrzep. Krew pełną można przechowywać w temp. pokojowej 1 dzień, surowicę w lodówce do 7dni

Bilirubina całkowita powstaje podczas rozpadu hemoglobiny (z czerwonych krwinek). Poza wątrobą transportowana jest przez albuminę (bilirubina niezwiazana). Wraz z żółcią wydalana jest z wątroby do jelit (bilirubina zwiazana); nadaje barwę stolca. Kiedy nie jest wydalana do jelit, trafia do krwi w zwiększonej ilości i nadaje żółte zabarwienie białkówkom oczu i skórze (żółtaczka). U noworodków zawsze w pierwszych dniach życia występuje niewielkiego stopnia żółtaczka. Znaczenie badania: potwierdzenie rozpoznania żółtaczki oraz kontrola jej nasilenia, u noworodków przy przedłużajacej się i intensywnej żółtaczce. Wartości nieprawidłowe: przyspieszone lub zwiększone niszczenie krwinek czerwonych, choroby miąższu wątroby (nowotwory, zapalenia, marskość, przekrwienie, zatrucia), zastój żółci np. spowodowany kamica przewodowa, zapaleniem dróg żółciowych.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica krwi. Krew należy pobrać na skrzep . Surowicę można przechowywać w lodówce 7 dni, w temp. pokojowej-1 dzień

 Badania C

Antygen CA 125 przydatny jest w monitorowaniu skuteczności terapii u chorych z nabłonkowym rakiem jajników oraz do wykrywania raka jajnika u chorych poddanych pierwszej fazie leczenia

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica krwi (krew pobrana na skrzep). Surowicę można przechowywać 1 dzień w temp. lodówki, 2 miesiące w zamrażarce (-20)

Cholesterol to niezbędny składnik błony komórkowej. Na jego bazie tworzone sa niektóre hormony oraz kwasy żółciowe. Wchodzi w skład kamieni żółciowych. Cholesterol wytwarzany jest głównie w wątrobie. Odkłada się na ścianach naczyń, powodując miażdżycę. Znaczenie badania cholesterolu: ocena gospodarki tłuszczowej, ocena ryzyka miażdżycy, analiza składu kamieni żółciowych (badanie złogów). Wartości nieprawidłowe: nadwaga, zaburzenia przemiany materii, skłonności rodzinne. Podwyższone wartości cholesterolu wystepują np.: w chorobach wątroby, trzustki, nerek, otyłości, niedoczynności tarczycy, cukrzycy, w czasie ciąży, hiperlipidemiach pierwotnych i wtórnych

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być bezwzględnie na czczo.

Materiał: Materiał należy pobrać na skrzep . Krew pełna można przechowywać w temp. pokojowej do 6 dni, surowice w lodówce do 7 dni.

Tłuszcze transportowane są we krwi związane z białkami (lipoproteiny). HDL – lipoproteiny o wysokiej gęstości. Znaczenie badania cholesterolu HDL: ocena ryzyka miażdżycy i jej następstw jak udar mózgu i zawał mięśnia sercowego. Monitorowanie leczenia lekami obniżającymi poziom cholesterolu. Wartości nieprawidłowe: u osób z nadwagą, cukrzycą typu II, nadużywających alkoholu, z nadciśnieniem tętniczym, skłonności rodzinne do niskich wartości HDL, u kobiet ochronne działanie estrogenów. Podwyższone wartości wystepuja np.: w zaburzeniach lipidowych, miażdżycy, przy dużej i nieregularnej aktywności fizycznej, po lekach obniżających lipidy.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być bezwzględnie na czczo.

Materiał: Materiał pobieramy na skrzep Krew pełną można przechowywaćw w temp. pokojowej 1 dzień, surowicę w lodówce do 6 dni.

Wirus cytomegalii jest wirusem z rodziny herpes, który może powodować poważne choroby zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. CMV bytuje w ciele człowieka przez wiele lat i może być przenoszony na innych. Zakażenia wirusem są dosyć częste. W większości przypadków jest to zakażenie bezobjawowe, ale w około 5% przypadków konsekwencje mogą być bardzo groźne: hepatosplenomegalia, wodogłowie, małogłowie, wcześniactwo. Często dochodzi do śmierci płodu. Nawet w przypadkach zakażenia bezobjawowego, około 10% dzieci prezentuje poważne objawy ze strony zmysłów takie jak głuchota lub częsciowa albo nawet całkowita ślepota. Wykrycie przeciwciał anty-CMV w klasie IgG może być przydatne w szacowaniu statusu immunoserologicznego pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep.

Wirus cytomegalii jest wirusem z rodziny herpes, który może powodować poważne choroby zarówno u dzieci, jak i u dorosłych. CMV bytuje w ciele człowieka przez wiele lat i może być przenoszony na innych. Zakażenia wirusem są dosyć częste, 60 do 85% populacji zostało zakażone, ale w większości przypadków jest to zakażenie bezobjawowe. 1do 3% kobiet zostaje zakażonych podczas ciaży z tego 1 na 2 przypadki zakażenie zostaje przekazane na płód. Zakażenie jest najczęsciej bezobjawowe, ale w około 5% przypadków konsekwencje mogą być bardzo groźne: hepatosplenomegalia, wodogłowie, małogłowie, wcześniactwo. Często dochodzi do śmierci płodu. Nawet w przypadkach zakażenia bezobjawowego, około 10% dzieci prezentuje poważne objawy ze strony zmysłów takie jak głuchota lub częsciowa albo nawet całkowita ślepota. Wykrycie przeciwciał anty-CMV w klasie IgG może być przydatne w szacowaniu statusu immunoserologicznego pacjenta.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew należy pobrać na skrzep.

Czas protrombinowy to proces krzepnięcia uruchomiony przez tromboplastynę, uwalniana z uszkodzonych tkanek, jest odtwarzany w warunkach laboratoryjnych. Jest to czas krzepnięcia osocza po dodaniu tromboplastyny i chlorku wapniowego. INR-współczynnik protrombinowy jest inną forma wyrażenia wyniku czasu protrombinowego-zalecana przez WHO. Znaczenie badania: jedno z badań układu krzepnięcia, wskazuje na ewentualny niedobór czynnika VII lub >witaminy K, kontrola leczenia doustnymi antykoagulantami (pochodnymi kumaryny np.:acenokumarol, sintrom, synkumar), badanie kontrolne przed planowaną operacją. Wartości nieprawidłowe: w chorobach nerek, przy braku czynników krzepnięcia.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Pobieramy na cytrynian-do kreski zaznaczonej na etykiecie probówki !!! Osocze w lodówce 8 godz. , w temp. pokojowej do 4 godz

 Badania D

Jest steroidem o słabym działaniu androgenowym. Znaczenie badania: marker wielkości kory nadnerczy, hirsutyzm pochodzenia nadnerczowego, guzy kory nadnerczy, zespół nadnerczowo-płciowy, diagnostyka różnicowa hipertestosteronemii pochodzenia jajnikowego i nadnerczowego, wirylizacja, zespół wielotorbielowatych jajników, wtórny marker pokwitania. Wartości nieprawidłowe: otyłość, gruczolak kory nadnerczy, incidentaloma, rak kory nadnerczy, nadmierny wzrost po stymulacji ACTH

Czas oczekiwania na wynik: wynik po upływie 10 dni roboczych

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo. Najwyższą aktywność obserwuje się w godzinach rannych

Materiał: Krew żylna – surowica (krew pobrana na skrzep). Surowica stabilna w temp lodówki 24 godz. w temp.-20 do 6 m-cy

 Badania E

Estradiol należy do grupy hormonów płciowych zwanych estrogenami produkowanych w jajnikach, w czasie ciąży w łożysku, w niewielkich ilościach przez korę nadnerczy oraz w jądrach. Estradiol wpływa na cykl miesiączkowy. Stosowane jako składnik doustnych preparatów antykoncepcyjnych i preparatów stosowanych w substytucji hormonalnej okresu menopauzy. Znaczenie badania: hormonalne przyczyny zaniku miesiączkowania, możliwość wykrycia guza jajnika. Wartości nieprawidłowe: zaburzenia hormonalne dotyczące hormonów płciowych, guz jajnika.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew pobrać do probówki biochemicznej. Surowicę można przechowywać 2 dni w temp. lodówki, 2 miesiące w zamrażarce (-20 )

 Badania F

Fibrynogen syntetyzowany jest w wątrobie i uczestniczy w procesie tworzenia skrzepu. Wartości zwiększone fibrynogenu: miesiączka, ciąża, zespół nerczycowy, kłębkowe zapalenie nerek, zespół hemolityczno-mocznicowy, ostre stany gorączkowe, choroby zakaźne, duże zabiegi operacyjne, urazy, kolagenozy (toczeń rumieniowaty, zapalenie guzkowe okołotętnicze), nocna napadowa hemoglobinuria, choroby nowotworowe, plamica zakrzepowa małopłytkowa, czynnik ryzyka choroby niedokrwiennej serca. Wartości obniżone: wrodzone niedobory fibrynogenu, choroby wątroby, DIC, skazy fibrynolityczne pokrwotoczne, ostra białaczka promielocytowa, nowotwory, mononukleoza zakaźna

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: osocze cytrynianowe. Krew pobieramy na cytrynian, do kreski zaznaczonej na etykiecie probówki !!! We krwi pełnej stabilny 8 godz. natomiast osocze w temp. lodówki i w temp. pok. -7 dni

FSH to hormon płciowy powstający w przednim płacie przysadki mózgowej, wykazuje okresową czynność zależną od podwzgórza. U kobiet FSH wpływa na cykl miesiączkowy-pobudza wzrost i dojrzewanie pęcherzyka jajnikowego (Graafa), natomiast u mężczyzn (wspólnie z testosteronem) reguluje tworzenie nasienia-pobudza spermatogenezę. Znaczenie badania FSH: diagnostyka opóznionego dojrzewania płciowego, zaburzeń cyklu miesiaczkowego, zaburzeń spermatogenezy u mężczyzn. Wartości nieprawidłowe: u pacjentek z anorexia nervosa oraz bulimia, a także w stanach skrajnego niedożywienia i wyniszczenia, w przedwczesnej menopauzie, w schorzeniach przedniego płata przysadki mózgowej

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew pobrać na skrzep. Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki 2 miesiące w zamrażarce (-20)

FT3 to hormon produkowany przez tarczycę. Wartości zwiększone: tyreotoksykoza, niedobór jodu, po leczeniu jodem przez kilka miesięcy. Wartości zmniejszone: stany pooperacyjne i ciężkie choroby nie zwiazane z tarczycą, niedoczynność tarczycy.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Surowicę można przechowywać 2 dni w temp. lodówki 60 dni w zamrażarce (-20)

FT4 to hormon produkowany przez tarczycę. Zwiększa metebolizm węglowodanów, tłuszczów i syntezę białek. Wartości zwiększone: niedoczynność tarczycy w przebiegu leczenia tyroksyna, tyreotoksykoza, eutyreoza z podwyższonym stężeniem TBG. Wartości zmniejszone: niedoczynność tarczycy, znaczny niedobór jodu, eutyreoza z obniżonym stężeniem TBG.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Surowicę można przechowywać 2 dni w temp. lodówki 60 dni w zamrażarce (-20)

 Badania G

Glukoza to najważniejszy z cukrów, wpływający na gospodarkę węglowodanową. Test obciążenia glukozą (po 10 godzinach od ostatniego posiłku) oraz profil dobowy glikemii to badania odzwierciedlające sprawność metabolizowania cukrów. Nerki wydalają cukier dopiero po przekroczeniu tzw.progu nerkowego, czyli wtedy gdy stężenie w moczu przewyższa 180mg%. Znaczenie badania: ocena gospodarki węglowodanowej, diagnostyka i ocena skuteczności leczenia cukrzycy. Wartości nieprawidłowe glukozy: przy nieprawidłowym, nadmiernym odżywianiu, skłonnościach rodzinnych, w cukrzycy, w chorobach trzustki, przy infekcjach, urazach, w zawale mięśnia sercowego, w ciąży, w stresie.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być bezwzględnie na czczo !!!

Materiał: osocze fluorkowe. Krew pobieramy na fluorek. Osocze fluorkowe można przechowywać w lodówce 1 dzień

W skład badania grupy krwi wchodzą: pełne oznaczenie grupy krwi układu ABO i Rh(D) przy użyciu dwóch zestawów odczynników monoklonalnych oraz badanie przeglądowe w kierunku obecności przeciwciał odpornościowych w surowicy pacjenta, na które składa się pośredni test antyglobulinowy (odczyn Coombsa) i test enzymatyczny (LEN)..

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: krew pełna (EDTA). Krew pobrana EDTA. Przed pobraniem krwi na probówce należy obowiązkowo umieścić dane personalne pacjenta: imię i nazwisko, datę urodzenia lub pesel oraz datę pobrania krwi.

UWAGA PROMOCJA:

Proponujemy Państwu przy okazji wykonywania badania Grupy Krwi odbiór wyniku w formie tzw. KARTY IDENTYFIKACYJNEJ GRUPY KRWI. Karta raz wyrobiona jest aktualna całe życie. Ma format karty kredytowej. Znakomicie wypełnia lukę powstała po wymianie starych, papierowych dowodów na nowe, plastikowe. Jedynym warunkiem otrzymania Karty jest konieczność wykonania dwóch badań wyników grupy krwi.

 Badania H

Antygen HBS służy do rozpoznawania ostrego i chronicznego zapalenia wątroby typu B, stwierdzenie nosicielstwaCzas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Surowicę można przechowywać 2 dni w temp. pokojowej, 3 dni w temp. lodówki, 2 miesiące w zamrażarce (-20)

 Badania I

Jedno z badań układu krzepnięcia, wskazuje na ewentualny niedobór czynnika VII lub >witaminy K, kontrola leczenia doustnymi antykoagulantami (pochodnymi kumaryny np.:acenokumarol, sintrom, synkumar), badanie kontrolne przed planowaną operacją. Wartości nieprawidłowe: w chorobach nerek, przy braku czynników krzepnięcia.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Pobieramy na cytrynian – do kreski zaznaczonej na etykiecie probówki !!! Osocze w lodówce 8 godz. , w temp. pokojowej do 4 godz

Szczególnie we krwi zajmuja się obrona przeciwbakteryjna, przechodza przez łożysko z układu krażenia płodu, zapewniajac ochronę przed infekcjami w pierwszych miesiacach życia

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru po upływie 7 dni roboczych

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Krew pobrana na skrzep . Krew pełna można przechowywać w temp. pokojowej do 11 dni, surowicę w lodówce do 30 dni

IgM odpowiedzialne za „wczesna obronę” w infekcjach bakteryjnych i wirusowych. Podwyższone IgM swiadcza o swieżej infekcji

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru po upływie 7 dni roboczych

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Krew należy pobrać na skrzep . Krew pełna można przechowywać w temp. pokojowej do 17 dni, surowicę w lodówce do 30 dni

 Badania K

Kreatynina jest produktem kreatyny mięśniowej. Przy prawidłowej funkcji nerek kreatynina prawie w całości jest filtrowana przez kłębuszki nerkowe. Służy ona jako marker filtracji kłębkowej nerek. Stężenie kreatyniny w surowicy nie zależy ani od objętości moczu ,ani od diety

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew „na skrzep”. Krew pełna można przechowywać do 2 dni, surowicę w temp. pokojowej 2-3 dni, w lodówce 7 dni

Ocenia stopień niedoboru tego kwasu w organizmie , diagnostyka niedokrwistosci megaloblastycznej

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru po upływie 7 dni roboczych

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być na czczo 12 godz..

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew pobrana do probowki „na skrzep”. Chronić przed swiatlem i wysyłać na suchym lodzie. We krwi pełnej niestabilny. Surowica stabilna w temp. lodówki 8 tygodni, w temp. pokojowej mniej niz 30 min.

Kwas moczowy powstaje podczas rozkładu kwasów DNA i RNA i jest wydalany przez nerki. Gdy jego stężenie we krwi jest zbyt wysokie, wytrąca się pod postacią kryształów, będących przyczyną dolegliwości bólowych stawów. Kryształy kwasu moczowego są pochłaniane przez komórki tuczne, które wydzielają mediatory procesu zapalnego-napady dny moczanowej. Znaczenie badania kwasu moczowego: rozpoznawanie i kontrola terapii dny moczanowej. Wartości nieprawidłowe: dna moczanowa, niewydolność nerek, choroby ze wzmożonym rozpadem komórek.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew pobrana na „skrzep”. We krwi pełnej stabilny 6 dni. Surowicę można przechowywać 3 dni w temp. pokojowej, 7 dni w lodówce

 Badania L

Enzymy wewnatrzkomórkowe komórek mięśnia sercowego i pozostałych mięśni. Znaczenie badania: monitorowanie w przebiegu zawału mięśnia sercowego, w niektórych rodzajach niedokrwistości. Wartości nieprawidłowe: rozpad komórek np. w zawale mięśnia sercowego, nowotworach..

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew żylna, pobrana na skrzep. We krwi pełnej niestabilny. Surowicę można przechowywać w temp. pokojowej 8 h, w lodówce 4 dni.

LH to hormon przysadki mózgowej, wywiera wpływ na gruczoły płciowe żeńskie, warunkuje wydzielanie estrogenów, owulację, powstanie ciałka żółtego i męskie narządy, warunkuje wydzielanie testosteronu. Znaczenie badania LH: diagnostyka zaburzeń hormonalnych, zaburzenia miesiączkowania, brak miesiączki u kobiet. Wartości nieprawidłowe: w okresie okołomenopauzalnym, w anorexia nervosa, bulimii, skrajnym niedożywieniu, w hipogonadyzmie (niedorozwoju gruczołów płciowych).

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew pobrana na skrzep. Surowicę można przechowywać 14 dni w temp. lodówki, 2 miesiące w zamrażarce (-20)

LDL- lipoproteiny o niskiej gęstości. Znaczenie badania: ocena ryzyka miażdżycy i jej następstw jak udar mózgu i zawał mięśnia sercowego. Do monitorowania leczenia lekami obniżającymi poziom cholesterolu. Wartości nieprawidłowe: u osób z nadwagą, cukrzyca typu II, nadużywających alkoholu, w nadciśnieniu tętniczym, skłonności rodzinne do wysokich wartości LDL, u kobiet ochronne działanie estrogenów. Niezbędny składnik błony komórkowej. Na jego bazie tworzone są niektóre hormony oraz kwasy żółciowe. Wchodzi w skład kamieni żółciowych. Wytwarzany głównie w wątrobie. Odkłada się na scianach naczyń, powodując miażdżycę. We krwi jako >HDL i >LDL-cholesterol. Znaczenie badania: ocena gospodarki tłuszczowej, ocena ryzyka miażdżycy, analiza składu kamieni żółciowych (badanie złogów).

HDL- lipoproteiny o wysokiej gęstości. Znaczenie badania: ocena ryzyka miażdżycy i jej następstw jak udar mózgu i zawał mięśnia sercowego. Monitorowanie leczenia lekami obniżającymi poziom cholesterolu. Wartości nieprawidłowe: u osób z nadwagą, cukrzyca typu II, nadużywających alkoholu, z nadciśnieniem tętniczym, skłonności rodzinne do niskich wartości HDL, u kobiet ochronne działanie estrogenów. Podwyższone wartości wystepują np.: w zaburzeniach lipidowych, miażdżycy, przy dużej i nieregularnej aktywności fizycznej, po lekach obniżających lipidy.

Triglicerydy służą jako nośniki i magazyn energii. Składają się z gliceryny i kwasów tłuszczowych. Mogą być też wytwarzane przez organizm. Znaczenie badania:ocena gospodarki tłuszczowej, ryzyka miażdżycy. Wartości nieprawidłowe: zaburzenia przemiany materii, miażdżyca, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, choroby nerek, wątroby, niedoczynność tarczycy

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być bezwzględnie na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew pobrana na skrzep. Krew pełna można przechowywać w temp. pokojowej do 7 dni, surowicę w lodówce do 7 dni

 Badania M

Magnez Mg zawarty jest głównie w tkance kostnej i mięśniowej, wpływa na enzymy, gospodarkę elektrolitową. Znaczenie badania: poszukiwanie przyczyn zaburzeń rytmu serca, skurczów mięśniowych, drżenia mięśni. Wartości nieprawidłowe magnezu: zaburzenia wchłaniania jelitowego, wymioty, biegunka, nadczynność tarczycy, nadmiar aldosteronu

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiłem do badań jest krew pobrana na skrzep. Można przechowywać w temp. pokojowej 6 godz. w lodówce 7 dni.

Badania moczu są ważnym uzupełnieniem badań krwi, szczególnie w chorobach układu moczowego oraz w razie zajęcia nerek w przebiegu chorób układowych

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badań jest mocz poranny. Minimalna jego ilość to 10 ml.

Mocznik stanowi końcowy produkt katabolizmu aminokwasów. Wydalany jest przez nerki w zależności od stopnia diurezy. Stężenie mocznika we krwi zależy od podaży białek w pokarmach i od ilości mocznika wydalanego przez nerki.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest krew pobrana”na skrzep”. Stabilność we krwi pełnej 1 dzień, w surowicy 7 dni w lodówce

Morfologia – to ilościowe określenie czerwonych i białych krwinek, hemoglobiny, hematokrytu oraz ich wielkości i zawartości hemoglobiny w krwince: MCH, MCHC, MCV. Znaczenie badania: informuje o ogólnym stanie zdrowia stanowiąc podstawę rozpoznania wielu chorób

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: krew pełna (EDTA). Krew pobieramy na EDTA K2

 Badania O

OB – jest to odczyn opadania krwinek czerwonych (szybkość z jaka opadają krwinki czerwone w osoczu). OB jest niespecyficznym wskaźnikiem tzw. ostrej fazy, jesli jest podwyższone poszukuje się u pacjenta choroby organicznej. Znaczenie badania OB; wskaźnik procesów zapalnych i rozrostowych. Wartosci nieprawidłowe OB: towarzyszą procesom zapalnym, reumatoidalnym oraz nowotworom.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent powinien  być na czczo

Materiał: krew pełna (EDTA). Krew pobieramy na EDTA K2

 Badania P

PAPP-A jest białkiem osocza występujacym wyłacznie u kobiet w ciaży. Wartosć tego białka wykorzystywana jest do oceny ryzyka wystapienia wad genetycznych płodu (zespół Downa, Trisomia 18) w tzw. tescie podwójnym

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru po upływie 7 dni roboczych.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjentka nie musi być na czczo

Materiał: Badanie wykonuje się w surowicy krwi (probówka biochemiczna – „na skrzep”). Surowica może być przechowywana w temp. lodówki dobę, zamrożona do 1 miesiaca

Posiew moczu to bakteriologiczne badanie moczu.

Czas oczekiwania na wynik: wynik po uplywie 3 dni roboczych.

Sposób przygotowania pacjenta: Mocz należy pobrać przed rozpoczęciem leczenia. Preferowana jest pierwsza poranna próbka moczu; mocz powinien zalegać w pęcherzu minimum 4 godz. od ostatniej mikcji (naturalne oddanie moczu). Po dokładnym podmyciu się pacjenta należy pobrać mocz do jałowego pojemnika lub pojemnika z podłożem transportowym (np.Uricult ,Uriline )

Materiał: Jałowy pojemnik napełnić środkowym strumieniem moczu, nie dotykając jego wnętrza ani obrzeża. Dokładnie zamknąć pojemnik, podpisać imieniem i nazwiskiem. W przypadku podłoża transportowego postępować zgodnie z instrukcją producenta. Minimalna ilość moczu to 5 ml.

Czas oczekiwania na wynik: wynik po uplywie 3 dni roboczych.

Sposób przygotowania pacjenta: Materiał pobiera tylko lekarz przy pomocy jałowej wymazówki z bakteriologicznego zestawu transportowego. Przed pobraniem próbki nie powinno się stosować zabiegów higienicznych z użyciem środków odkażajacych oraz dopochwowych preparatów leczniczych

Materiał: wymazówka z podłożem. Materiał pobiera tylko lekarz przy pomocy jałowej wymazówki z bakteriologicznego zestawu transportowego. Przed pobraniem próbki nie powinno się stosować zabiegów higienicznych z użyciem środków odkażajacych oraz dopochwowych preparatów leczniczych.

Wymazówki z podłożem transportowym do czasu dostarczenia do laboratorium przechowywać w temperaturze pokojowej.

Potas K uczestniczy w procesach przewodnictwa nerwowego i mięśniowego (odgrywa ważną rolę dla mięśnia sercowego). Zbyt niskie lub zbyt wysokie stężenie potasu jest powodem zaburzeń i przewodzenia. Znaczenie badania potasu: informuje o równowadze elektrolitowej, a także zależnym od niej funkcjonowaniu komórek mięśniowych i nerwowych, szczególnie ważny dla regularności rytmu serca. Wartości nieprawidłowe potasu: biegunka, choroby nerek, uszkodzenie komórek prowadzące do uwolnienia do surowicy krwi jonów potasu z wnętrza komórki; z tego powodu obserwuje się fałszywie zawyżone wyniki w hemolizie.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta Pacjent powinien unikac jakiegokolwiek wysiłku ramienia lub dłoni przed i wczasie pobierania krwi

Materiał: surowica. Surowica, krew żylna pobrana „na skrzep” . Stabilnosć w temp. pokojowej 1h, w lodówce – surowica 6 tygodni.

Progesteron to hormon płciowy wydzielany przez jajniki; najwyższe stężenie osiąga w drugiej połowie cyklu (faza lutealna); przygotowuje błonę śluzowa macicy do zagnieżdżenia jaja płodowego. Progesteron jest niezbędny do utrzymania ciąży, podwyższa temp. ciała o 0,4-0,6 stopnia Celcjusza, co jest wykorzystywane w naturalnej antykoncepcji do wyznaczania dni płodnych i niepłodnych. Znaczenie badania: diagnostyka niepłodności. Wartości zmienione: ciąża, choroby nerek, guz kory nadnerczy.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest surowica krwi. Krew pobrać do próbówki biochemicznej . Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki 3 miesiące w zamrażarce (-20)

Prolaktyna jest uwalniana z przedniego płata przysadki mózgowej. Jej wydzielanie jest hamowane przez dopaminę uwalnianą z podwzgórza. Po wyizolowaniu prolaktyny z przysadki mózgowej, krwi i płynu owodniowego stwierdzono, że występuje ona w kilku formach o różnej masie cząsteczkowej i wykazuje strukturalne podobieństwa do hormonu wzrostu. Prolaktyna odgrywa główna rolę w inicjowaniu i podtrzymywaniu laktacji, kiedy to fizjologicznie dochodzi do podwyższenia jej stężenia w surowicy. Patologiczna hyperprolaktynemia zdarza się w nadczynności przysadki i niewydolności nerek. Hyperprolaktynemia wywołuje upośledzenie funkcji gonad u obu płci. U kobiet może dojść do zatrzymania miesiączkowania, a u mężczyzn do impotencji.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest surowica krwi. Krew pobrać do próbówki biochemicznej . Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki 3 miesiace w zamrażarce (-20)

Test anty-HBs może być wykorzystany do monitorowania odpowiedzi immunologicznej na szczepienie przeciwko WZW typu B. Ilościowy pomiar anty-HBs w celu oceny immunizacji poszczepiennej może zidentyfikować pacjentów, którzy nie zareagowali lub nietypowo zareagowali na szczepienie, a także może monitorować zmiany w stężeniu przeciwciał. Obecnie uważa się, że miano przeciwciał anty-HBs 10 mIU/ml zabezpiecza przed infekcją. Test anty-HBs może także być wykorzystywany do monitorowania zdrowienia po przejściu ostrego wirusowego zapalenia wątroby typu B. Wykrycie obecności przeciwciał anty-HBs jest wskaźnikiem tego, że infekcja osiągnęła swój szczyt i pacjent rozpoczął walkę immunologiczną z chorobą, bo produkowane przeciwciała neutralizują wirusa.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: surowica. Materiałem do badań jest surowica krwi. Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki, 4 tygodnie w zamrażarce (-20)

Badanie przeciwciał przeciw antygenom jajnikowym jest pomocne w diagnostyce izolowanej pierwotnej niewydolności jajników oraz przebiegającej w związku z autoimmunologiczna poliendokrynopatia. Znaczenie kliniczne tych przeciwciał w zespole policystycznych jajników lub rzadkim autoimmunologicznym Ophoritis nie jest jednoznacznie wyjaśnione. Pierwotna niewydolność jajników charakteryzuje się zaburzeniami wytwarzania komórek rozrodczych i funkcji jajników, dotknięte pacjentki sa bezpłodne (częstość występowania 1%). W części przypadków przyjmuje się etiologię autoimmunologiczna – szczególnie gdy stwierdzone są inne choroby autoimmunologiczne, np. choroba Basedowa, choroba Addisona, insulinozależna cukrzyca. Pierwotna niewydolność jajników przejawią się wówczas jako część autoimmunologicznej poliendokrynopatii. u pacjentek, które kilkakrotnie poddawały się sztucznemu zapłodnieniu stwierdza się wzrost przeciwciał przeciw antygenom jajnika, co wskazuje na postępujące zaburzenia płodności

Czas oczekiwania na wynik: wynik po uplywie 14 dni roboczych.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Badanie przeprowadza się w surowicy krwi. Krew pobiera się na skrzep (probówka biochemiczna).Surowica może być przechowywana w temp. lodówki do 7 dni. Zamrożona do 30 dni.

Przeciwciała skierowane przeciwko strukturom łożyska pojawiaja się u kobiet z nawykowymi poronieniami. Łożysko spełnia rolę organu wymiany między matka a płodem. Za pośrednictwem krwi matki dostarczane sa do przestrzeni międzykosmkowej substancje odżywcze, jak białka, aminokwasy, węglowodany, lipidy, witaminy, woda, hormony, a także tlen oraz inne substancje, jak np. srodki farmakologiczne.

Czas oczekiwania na wynik: wynik po upływie 25 dni roboczych.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał:Badanie przeprowadza się w surowicy krwi. Krew pobiera się na skrzep (probówka biochemiczna).

 Badania R

Różyczka jest głównie chorobą wieku dziecięcego, przebywana w trakcie ciąży może powodować liczne wady płodu (głuchota, wrodzone wady serca). Obecność specyficznych przeciwciał w klasie IgG świadczy o przebytej chorobie, szczepieniu lub zakażeniu w trakcie trwania; aby dokładnie określić stan pacjenta należy oznaczyć przeciwciała w klasie IgM lub wykonać powtórne oznaczenie przeciwciał IgG. Wzrost poziomu przeciwciał w porównaniu do pierwszego oznaczenia świadczy o aktualnej infekcji

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badań jest surowica krwi. Surowicę można przechowywać 3 dni w temp. lodówki, 6 miesięcy w zamrażarce (-20)

Test na przeciwciała IgG różyczki jest pomocny w określaniu serokonwersj w stosunku do wirusa różyczki, zwłaszcza u kobiet w wieku rozrodczym. Obecnosć przeciwciał specyficznych dla różyczki wskazuje na przebyte szczepienie lub infekcję i świadczy o prawdopodobnej odporności. Obecność przeciwciał klasy IgM specyficznych w stosunku do antygenów różyczki, świadczy zazwyczaj o ostrej fazie choroby. Różyczka jest chorobą wieku dziecięcego, przebywana w trakcie ciąży może powodowac infekcję wrodzoną ze skutkami prowadzącymi nawet do smierci dziecka. Osoby we wczesnej fazie infekcji nie posiadają wykrywalnych ilości przeciwciał IgM, staja się one dopiero możliwe do wykrycia w kilka dni po pojawieniu się wysypki lub szczepieniu. Poziom IgM osiąga maksimum w okresie 3 – 6 tygodni i następnie stopniowo opada w okresie miesięcy

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badań jest surowica krwi. Surowicę można przechowywać 3 dni w temp. lodówki, 6 miesięcy w zamrażarce (-20)

Retikulocyty są młodymi postaciami erytrocytów, barwione przyżyciowo. Znaczenie badania: ocena erytropoezy przy niedokrwistościach i kontroli leczenia preparatami żelaza. Wartości nieprawidłowe retikulocytów: przewlekłe, wzmozone tworzenie krwinek przez szpik, niedokrwistość (anemia) spowodowana niszczeniem krwinek.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badania jest krew pobrana na EDTAK2

Czynnik RF to klasyczny czynnik reumatoidalny, jest autoprzeciwciałem należącym do klasy immunoglobulin M. Wartości podwyższone: reumatoidalne zapalenie stawów, toczeń rumieniowy trzewny, twardzina

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Krew pobieramy na skrzep. Krwi pełnej nie przechowuje się. W surowicy stabilność 8 dni w temp. lodówki, w temp. -20 °C ok. 3 mies.

 Badania S

Sód Na to ważny kation płynu pozakomórkowego.Wpływa na gospodarkę kwasową i elektrolitową. Wartości nieprawidłowe sodu: wymioty, biegunka, gorączka, choroby nerek, choroby kory nadnerczy-choroba Addisona, niedobór wazopresyny-moczówka prosta, zaburzenia gospodarki wodno-elektrolitowej, niewydolność nerek, zespoły związane z poliuria i polidypsja

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Surowica, krew żylna pobrana „na skrzep” Stabilnosć w temp. pokojowej 4 dni, w lodówce 2 tygodnie

 Badania T

Testosteron to najważniejszy spośród męskich hormonów płciowych (androgenów). Powstaje głównie w jądrach. Niewielkie ilości wytwarzają też kora nadnerczy i jajniki. Testosteron odpowiedzialny jest za rozwój męskich organów płciowych. Znaczenie badania: przy podejrzeniu hormonalnie uwarunkowanego schorzenia, impotencji, obniżenia libido, niepłodności. U kobiet jako diagnostyka zaburzenia miesiączkowania, obniżenia libido, męskiego wyglądu (maskulinizacji). Wartości nieprawidłowe: w chorobach wątroby i nerek, jąder. Diagnozowanie i leczenie chorób obejmujących nadmiar lub niedobór tego androgenu.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badań jest surowica krwi. Krew pobrać do próbówki biochemicznej . Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki 2 miesiące w zamrażarce (-20)

Test Toxoplazma IgG jest pomocny w określaniu serokonwersji w stosunku do Toxoplasma gondii. Prawidłowa diagnostyka toxoplazmozy jest szczególnie ważna w przypadku kobiet ciężarnych, gdyż wczesna terapia zmniejsza ryzyko uszkodzenia płodu

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badań jest surowica krwi. . Surowicę można przechowywać 5 dni w temp. lodówki, 6 miesięcy w zamrażarce (-20)

Test Toxoplazma IgM przeznaczony jest szczególnie dla kobiet w wieku rozrodczym. Jest elementem w diagnozowaniu toxoplazmozy – ostrej postaci choroby, swieżego zakażenia i reaktywacji zarażenia. Prawidłowa diagnostyka toxoplazmozy jest szczególnie ważna w przypadku kobiet ciężarnych, gdyż wczesna terapia zmniejsza ryzyko uszkodzenia płodu

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo

Materiał: Materiałem do badań jest surowica krwi. Krew pobrać do próbówki biochemicznej . Surowicę można przechowywać 7 dni w temp. lodówki, 6 miesięcy w zamrażarce (-20)

Trójglicerydy służą jako nośniki i magazyn energii. Składają się z gliceryny i kwasów tłuszczowych. Mogą być też wytwarzane przez organizm. Znaczenie badania: ocena gospodarki tłuszczowej, ryzyka miażdżycy. Wartości nieprawidłowe: zaburzenia przemiany materii, miażdżyca, nadużywanie alkoholu, cukrzyca, choroby nerek, wątroby, niedoczynność tarczycy

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent powinien być na czczo conajmniej 12 h , a najlepiej 16h.

Materiał: Surowica, krew żylna pobrana „na skrzep” . W temp. pokojowej 7 dni, w lodówce 7 dni

TSH to hormon przysadki mózgowej pobudzający czynność gruczołu tarczowego i wytwarzanie hormonów tarczycy T3 i T4. Znaczenie badania: ocena stanu czynnościowego tarczycy.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Materiałem do badań jest surowica krwi. Surowicę można przechowywać 5 dni w temp. lodówki 30 dni w zamrażarce

 Badania U

Znaczenie badania układy krzepnięcia: jedno z badań układu krzepnięcia, wskazuje na ewentualny niedobór czynnika VII lub >witaminy K, kontrola leczenia doustnymi antykoagulantami (pochodnymi kumaryny np.: acenokumarol, sintrom, synkumar), badanie kontrolne przed planowaną operacją. Wartości nieprawidłowe: w chorobach nerek, przy braku czynników krzepnięcia. APTT- czuły test przeglądowy stosowany do oceny krzepnięcia. Znaczenie badania: diagnostyka różnicowania skaz krwotocznych, kontrola leczenia heparyną, kontrola terapii substytucyjnej hemofilii A i B, przedoperacyjne badanie przesiewowe pod kątem występowania koagulopatii. Wydłużenie czasu: niedobór pojedynczych czynników krzepnięcia, koagulopatia ze zużycia, leczenie heparyna/hirudyna, nabyty antykoagulant toczniowy. Skrócenie czasu: może być wyrazem nadkrzepliwości

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Krew pobieramy na cytrynian-do kreski zaznaczonej na etykiecie probówki !!! Krew pełna można przechowywać do 12godz. Osocze w lodówce 8 godz. , w temp. pokojowej do 4 godz.

 Badania V

To badanie przesiewowe stosowane w celu diagnozowania kiły. W surowicy krwi wykrywana jest obecności przeciwciał potwierdzających zakażenie krętkiem bladym lub przebytą infekcję kiłową. Badanie to jest częścią opieki prenatalnej, co pozwala na uniknięcie groźnych powikłań, chorób oraz śmierci noworodka. Badania wykonywane na życzenie pacjenta lub często przy przyjęciu do pracy, przed wyjazdem do sanatorium, w trakcie hospitalizacji. Wartości nieprawidłowe WR: mogą świadczyć o świeżym lub przebytym zakażeniu kiłą, w niektórych chorobach układowych – mogą pojawiać się wyniki fałszywie dodatnie.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Materiałem do badań jest surowica Krew należy pobrać na skrzep

 Badania W

Wapń zapewnia stabilność kości, jest ważny dla funkcjonowania mięśni i nerwów, uczestniczy w procesie krzepnięcia. Znaczenie badania: ocena gospodarki wapniowej. Wartości nieprawidłowe wapnia: niedobór lub nadmiar witaminy D, choroby nerek i przytarczyc, osteoporoza, choroby nowotworowe.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent nie musi być na czczo.

Materiał: Materiałem do badań jest surowica (krew pobrana do probówki „na skrzep”) . Surowię można przechowywać w temp. pokojowej 2 dni, w lodówce 3 tygodnie

 Badania Ż

Żelazo jest składową enzymów, hemoglobiny. Magazynowane jest w wątrobie, śledzionie, szpiku kostnym jako ferrytyna. Uczestniczy w transporcie tlenu do komórek. Znaczenie badania: przy podejrzeniu niedoboru żelaza, złego wchłaniania, obliczenie wysycenia transferyny. Wartości nieprawidłowe magnezu: przy przewlekłej utracie krwi, obfitych miesiączkach, w patologiach przewodu pokarmowego (zaburzenia wchłaniania), w ciąży, podczas karmienia piersią, w stresie, w infekcjach, stanach zapalnych, w nowotworach, w chorobach nerek.

Czas oczekiwania na wynik: wynik do odbioru w ciągu 24 godz.

Sposób przygotowania pacjenta: Pacjent musi być na czczo..

Materiał: Krew należy pobrać na skrzep Krew pełna stabilna w temp. pokojowej przez 2 h, w lodówce – surowica przez 3 tygodnie.