Klinika Promienista
60-142 Poznań
ul. Promienista 98

rejestracja: + 48 61 862 20 25
sekretariat: + 48 61 862 20 15
fax: + 48 61 862 20 29
e-mail: info@klinika-promienista.com.pl

Inspektor Ochrony Danych – Krzysztof Winiarski, e-mail: iod@rodo.pl