W OBECNEJ CHWILI ZAWIESZONE

          Technika RFA polega na wykorzystaniu zjawiska termo ablacji. W przypadku gdy przyczyną dolegliwości bólowych jest zespół stawu międzykręgowego powyższe jest wykorzystywane w celu zniesienia przewodnictwa czuciowego. Dokonuje się tego uszkadzając odnogę przyśrodkową grzbietowej gałęzi nerwu rdzeniowego.

W miejsce, w którym powstaje ból wprowadza się specjalną elektrodę. Wytworzona przy jej użyciu temperatura ma za zadanie zmienić przewodnictwo w nerwie, co zmniejsza odczuwany ból.

           Chory jest w stałym kontakcie z operatorem, dostaje jedynie dożylną dawkę leku przeciwbólowego Operator znieczula skórę, następnie pod kontrolą rentgenowską przezskórnie wprowadza elektrodę tak aby jej końcówka znajdowała się w możliwie najbliższym sąsiedztwie gałęzi unerwiającej żądany staw międzykręgowy. Po wprowadzeniu elektrody i potwierdzeniu jej prawidłowej lokalizacji wykonuje się stymulację ruchową: generowane są wówczas bezpieczne dla zdrowia impulsy elektryczne, które wywołać mogą skurcze określonych grup mięśniowych. Wytworzona przy jej użyciu temperatura ma za zadanie zmienić przewodnictwo w nerwie, co zmniejsza odczuwany ból.

Czas trwania zabiegu to ok. 15 minut.

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25