szczepienie

Co to jest WZW A?

Wirusowe zapalenie wątroby typu A (wzw A) to choroba zakaźna wywołana przez wirusa HAV (Hepatitis A Virus).
Do zakażenia może dojść podczas:

  • bezpośredniego kontaktu z osobą zakażoną,
  • spożycia zakażonej żywności,
  • spożycia zakażonej wody,
  • umycia rąk w zakażonej wodzie.

Wirusowe zapalenie wątroby typu A określane jest również jako żółtaczka pokarmowa lub „choroba brudnych rąk”.

Okres od zakażenia do wystąpienia objawów wynosi od 2 do 8 tygodni (najczęściej 4 tygodnie).

Jak długo utrzymuje się odporność po szczepieniu przeciw wzw A?

Odporność po zastosowaniu podstawowego cyklu szczepień (2-ch dawek szczepionką monowalentną lub 3-ch dawek szczepionką skojarzoną WZW A + WZW B) utrzymuje się wiele lat.

Odporność po szczepieniu przeciw WZW B można sprawdzić badając poziom swoistych przeciwciał ochronnych. Badanie najlepiej wykonać 4-6 tyg. po szczepieniu. Poziom ochronny przeciwciał HAV ≥20 mIU/ml.

Potwierdzono, że poziom ochronny przeciwciał i pamięć immunologiczna utrzymuje się nie krócej niż 15 lat po podaniu 2 dawek szczepionki przeciw WZW A niezależnie od zastosowanego schematu szczepienia tj. dwu lub trzydawkowego lub dwudawkowego w schemacie 0-6 lub 0-12 mies. 

Z kolei zastosowanie modeli matematycznych pozwoliło ocenić, że ochronny poziom przeciwciał utrzymuje się u dorosłych przez ok. 25 lat i u dzieci przez nie krócej niż 14-20 lat.

Jakie są objawy WZW A?

Zakażenie WZW A przebiega:

  • bezobjawowo,
  • z łaggodnymi objawami,
  • z różnie nasilonymi objawami od osłabienia, braku apetytu, mdłości po bóle stawowe.

W grupie dzieci do 5 r.ż. 50-90% zakażeń WZW A  przebiega bezobjawowo lub z łagodnymi objawami. W grupie 70-95% dorosłych zakażenia WZW A są objawowe, częściej z ciężkimi objawy choroby. U 70% dorosłych zakażenie WZW A przebiega pod postacią żółtaczki.

Zakażenie WZW A nie prowadzi do rozwoju przewlekłego zapalenia wątroby, marskości ani pierwotnego raka wątroby.

Odporność po zachorowaniu utrzymuje się całe życie.

Do najczęstszych powikłań wirusowego zapalenia wątroby typu A należą:

  • żółtaczka (u 70% zakażonych dorosłych),
  • nadostre zapalenie wątroby (sporadycznie).

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25

Kwestionariusz przesiewowego wywiadu przed szczepieniem