W optymalnych warunkach każda ciąża powinna być planowana. W czasie porady przedkoncepcyjnej lekarza zainteresuje wywiad dotyczący przebytych lub istniejących chorób ogólnoustrojowych. Istotne znaczenie ma również dokładny wywiad rodzinny, szczególnie dotyczącego wad genetycznych i wrodzonych, strat ciąż, cukrzycy, nadciśnienia, chorób układowych, chorób autoimmunologicznych, a także wywiad dotyczący chorób ginekologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wad rozwojowych, obecności mięśniaków, zmian w przydatkach, stosowanej antykoncepcji, przebytych zakażeń oraz leczenia niepłodności. W wywiadzie położniczym należy uzyskać informacje dotyczące przebiegu i sposobu zakończenia ciąż, powikłań połogu oraz danych dotyczących urodzonych dzieci (masa, stan pourodzeniowy, urazy, wady, rozwój psycho-motoryczny).

W planowaniu ciąży istotne jest odpowiednie przygotowanie:

  • przyjmowania kwasu foliowego na co najmniej 2 miesiące przed planowaną koncepcją;
  • wykonania badań podstawowych (grupa krwi, morfologia, badanie ogólne moczu),
  • badania w kierunku toksoplazmozy, różyczki oraz innych ukierunkowanych badań;
  • ewentualnych szczepień ochronnych (różyczka, WZW);
  • ewentualne leczenie zmian na szyjce i stanów zapalnych.

Należy przeanalizować z lekarzem

  • przyzwyczajenia dietetyczne,
  • przyjmowanymi lekami (stale i doraźnie),
  • aktywnością zawodową, fizyczną oraz potencjalnie szkodliwe czynniki występujące w środowisku pracy i domowym
  • planowane urlopy, szczególnie w krajach o odmiennym klimacie
  • założyć i rozpocząć eliminację używek (alkohol, papierosy, narkotyki)

W przypadku współistnienia chorób przewlekłych mogących wikłać ciążę, przed planowaną koncepcją należy wykonać konsultację specjalistyczną. W tych sytuacjach ciąża powinna być zaplanowana w okresie remisji lub ustabilizowania przebiegu choroby.

Czytaj więcej -> Badania w planowaniu ciąży i w ciąży

NOTA PRAWNA
Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.