Organizacja pracy Gabinetów specjalistycznych w czasie trwania epidemii SARS CoV-2

 • w celu zmniejszenia ryzyka przenoszenia zakażenia zalecana jest rejestracja telefoniczna 061 862 20 25 w godzinach 7:00-19;00 . W przypadku trudności z połączeniem telefonicznym prosimy o kontakt na adres e-mail: info@promienista.pl lub rejestracja@promienista.pl .
 • w przypadku kontaktu z osobą zakażoną lub wystąpienia objawów infekcji tj. podwyższona temperatura ciała, kaszel , duszność, prosimy o kontakt telefoniczny lub elektroniczny w celu zmiany terminu wizyty.
 •  do Kliniki pacjent zgłasza się bez osób towarzyszących.
 •  pacjent na wizytę przychodzi nie wcześniej jak 10 minut przed wyznaczoną godziną przyjęcia.
 •  po wejściu do Kliniki konieczna jest dezynfekcja rąk i poddanie się badaniu temperatury ciała urządzeniem bezdotykowym.
 •  pacjent podczas pobytu w Klinice  nosi maseczkę i zachowuje odległość 
  2 metry od innych pacjentów i personelu (jeśli jest to możliwe).
 • Zalecenia dla pacjenta skierowanego do Kliniki celem wykonania zabiegu operacyjnego.

  Przed przyjęciem do Kliniki:
 • w okresie 14 dni przed przyjęciem  ograniczyć poruszanie się w miejscach, w których znajdują się skupiska ludzi.
 • stosować zasady bezpiecznego kontaktu z innymi osobami np. w trakcie pracy, niezbędnych zakupów: utrzymanie odległości > 2 m, stosowanie higieny rąk za pomocą środka alkoholowego lub mycia rąk tak często jak jest to możliwe, dezynfekcja miejsc dotykanych przez innych ludzi ( klawiatura, myszka, telefon).
 • stosować maseczki zgodnie z obowiązującymi wymogami prawnymi, w miejscach przestrzeni publicznej, zwracać uwagę na bezpieczne stosowanie maseczek zgodnie z ogólnie dostępnymi wytycznymi.
 • przed przyjęciem do Kliniki pacjent otrzyma ankietę, którą ze względu na bezpieczeństwo pacjentów i personelu należy wypełnić bez zatajania okoliczności mogących narazić pacjenta na zakażenie i potencjalne dalsze rozprzestrzenianie się wirusa.
 • w przypadku stwierdzenia ryzyka zakażenia, termin leczenia w Klinice zostanie przesunięty na później.
 • w przypadku wystąpienia przed planowym przyjęciem objawów takich jak: podwyższenie temperatury ciała >37,5 C, kaszel, duszność, katar, cechy zapalenia gardła należy bezwzględnie skontaktować się telefonicznie z Kliniką tel. 061 862 20 25 
 • w przypadku trudności z połączeniem telefonicznym należy się kontaktować na adres  e-mail info@promienista.pl lub rejestracja@promienista.pl.
 • W trakcie pobytu w Klinice:
 • należy zaopatrzyć się w maseczki tak, aby stosować maseczkę na jeden dzień pobytu w Klinice ( przewidywany termin pobytu ustalany jest z lekarzem prowadzącym).
 • obowiązuje zakładanie maseczek przy opuszczaniu sali chorego.
 • obowiązuje prowadzenie higieny rąk tak często jak jest to możliwe, przed opuszczeniem sali chorego i tuż po powrocie.
 • odwiedziny w Klinice zostały wstrzymane do odwołania, a  ich dopuszczenie podyktowane jest wyjątkowymi sytuacjami ( uzgodnione z lekarzem).
 • w przypadku wystąpienia objawów zakażenia COVID-19, które pojawią się w ciągu 14 dni po opuszczeniu Kliniki,  prosimy o niezwłoczne zgłoszenie telefoniczne, a w przypadku trudności z połączeniem telefonicznym  kontakt na adres  e-mail o zaistniałej sytuacji.