Żółtaczka pokarmowa powraca..

W 2017 r. w Europie zanotowano ponad 15 tys. przypadków zachorowania na WZW typu A. Zgodnie z danymi NIZP-PZH w Polsce w tym samym czasie odnotowano ich łącznie ponad 3 tys. To o ponad 80 razy więcej przypadków niż w 2016 r., kiedy takich przypadków było 35.
Mówi się, że WZW A to ponad połowa wszystkich wirusowych zapaleń wątroby. Najszybciej wirus rozwija się w krajach, w których są bardzo złe warunki sanitarne, szczególnie w szkołach, domach dziecka czy przedszkolach. Wirusowe zapalenie wątroby typu A przenoszone jest za pośrednictwem brudnych rąk czy zakażonej żywności.
Resort zdrowia w przypadku WZW A zaleca profilaktykę: zczepienie i utrzymywanie wysokiego standardu higieny, szczególnie podczas przygotowywania posiłków.
Probleme pozostaje także przewlekłe zapalenie wątroby typu C – wirus HCV działa bowiem w utajeniu przez kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt lat. Często wykrywany jest przypadkowo, podczas badania wątroby, które ujawnia marskość lub nowotwór, spowodowane WZW C (żółtaczka typu C, wirusowe zapalenie wątroby typu C). Według danych Światowej Organizacji Zdrowia aż 60 procent nowotworów wątroby diagnozowanych w Europie spowodowanych jest zakażeniem wirusem HCV.
Najskuteczniejszą metodą leczenia wirusowego zapalenia wątroby typu B oraz C jest profilaktyka. Należy pamiętać, że przewlekłe nosicielstwo wirusów HCV i HBV 100-krotnie zwiększa prawdopodobieństwo rozwoju raka wątrobowokomórkowego i trzeba zrobić wszystko, by do tego nie dopuścić. Zapobieganie temu to szczepienia przeciwko WZW B oraz skuteczne leczenie zapaleń wątroby typu B i C, kiedy już do nich dojdzie.

Zapraszamy do konsultacji oraz badań laboratoryjnych i szczepień REJESTRACJA: 61 862 20 25