Mówić o wszystkich chorobach występujących w narządach rodnych kobiety należy również wspomnieć o chorobach nowotworowych. Nowotwory mogą być łagodne lub złośliwe. Najczęściej występujące choroby nowotworowe to:

  • RAK SZYJKI MACICY – może mieć różne postacie nabłonkowe i gruczołowe  oraz wykazywać różne stopnie zaawansowania. Rak ten jest często wykrywany w granicach nadżerek we wczesnej fazie jego rozwoju, kiedy możliwe jest skuteczne leczenie.W zależności od zaawansowania procesu wykonywane są różne zakresy operacji na szyjce macicy.
  • RAK TRZONY MACICY – jest chorobą częściej występującą u kobiet w wieku pomenopauzalnym, kobiet otyłych, o zmniejszonej płodności, ze skłonnością do obfitych krwawień miesiączkowych z nieprawidłowymi krawawieniami w okresie klimakterium. We wczesnym wykrywaniu raka trzonu macicy istotną rolę odgrywa regularne badanie ginekologiczne oraz diagnostyka w postaci wyłyżeczkowania diagnostycznego
  • RAK JAJNIKA – jest chorobą rozwijającą się bezobjawowo dlatego wszelkie zmiany wykrywane w obrębie jajnika, w tym nawet zmiany czynnościowe (torbiele), powinny być dokładnie diagnozowane w celu wykluczenia zmian złośliwych
  • RAK JAJOWODU – Pierwotny rak jajowodu należy do najrzadszych i źle rokujących nowotworów. Szczyt zachorowań przypada na 6. dekadę życia. Najczęściej pierwszym objawem jest patologiczne krwawienie z jamy macicy. U 70% pacjentek z nowotworem złośliwym jajowodu stwierdza się pierwotną niepłodność.

Stwierdzenie nowotworu w obrębie tych części narządu związane jest z koniecznością operacji chirurgicznej (laparotomia)

  • RAK SROMU jest rzadkim nowotworem. Zazwyczaj dotyczy kobiet w wieku pomenopauzalnym, najczęściej po 60 roku życia. W patogenezie raka sromu bierze się pod uwagę udział przewlekłej infekcji bakteryjnej bądź wirusowej. Głównym czynnikiem jest prawdopodobnie wirus brodawczaka ludzkiego (HPV)
  • RAK POCHWY – Raki w obrębie pochwy można podzielić na pierwotne i wtórne. Pierwotny rak pochwy stanowi około 1% złośliwych nowotworów narządów płciowych kobiety i występuje głównie między45 a 65 rokiem życia. Wtórne raki to te, które szerzą się przez ciągłość oraz przerzutowe, pochodzące np. z trzonu macicy, jajników. W grupie zwiększonego ryzyka znajdują się kobiety, które były uprzednio leczone z powodu przedinwazyjnego raka szyjki macicy oraz dziewczynki i młode kobiety, których matki otrzymywały stylbestrol.

We wczesnym wykrywaniu chorób nowotworowych narządów rodnych istotną rolę odgrywa regularne badanie ginekologiczne oraz poddawanie się regularnym badaniom profilaktycznym.

NOTA PRAWNA
Prezentowane strony mają charakter edukacyjny. Ogólne informacje na temat chorób i zasad postępowania w żadnym stopniu nie zastępują fachowej porady lekarskiej. Pomimo rygorystycznego przestrzegania ogólnie przyjętych zasad tworzenia serwisów medycznych ustalonych przez Health on the Net Foundation i weryfikacji prezentowanych treści przez uznane Autorytety medyczne, twórcy serwisu nie biorą żadnej odpowiedzialności, ani pośredniej ani bezpośredniej, za sposób wykorzystania i interpretowania informacji zawartych w serwisie.