Działanie

Preparat do obliteracji żylaków do wstrzyknięć domiejscowych. Charakteryzuje się zależnym od stężenia i objętości działaniem niszczącym śródbłonek naczyń krwionośnych. Posiada ponadto miejscowe działanie znieczulające. Założenie opatrunku uciskowego po skleroterapii uciska uszkodzone ściany żył, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu tworzeniu zakrzepów i rekanalizacji utworzonego początkowo zakrzepu ściennego. Umożliwia to pożądane przekształcenie zakrzepu w tkankę włóknistą i, co za tym idzie, obliterację żylaka. Preparat miejscowo i odwracalnie tłumi pobudliwość terminalnych narządów zmysłów (receptorów), jak również zdolność przewodzenia włókien nerwów czuciowych.

Skład

2 ml preparatu zawierają 10, 20, 40 lub 60 mg lauromakrogolu 400. Wszystkie postaci preparatu zawierają 5% alkoholu.

Wskazania

Skleroterapia żylaków kończyn dolnych. Ponadto Aethoxysklerol 3%: skleroterapia guzków krwawnicowych pierwszego i drugiego stopnia.

Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na składniki preparatu. Ciężkie, ostre choroby układowe (zwłaszcza nieleczone). Pacjenci unieruchomieni. Ciężka choroba obturacyjna tętnic kończyn dolnych. Choroby zakrzepowo-zatorowe. Duże ryzyko wystąpienia zakrzepicy (np. pacjenci ze stwierdzoną dziedziczną skłonnością do zakrzepicy lub pacjenci z wieloma czynnikami ryzyka, takimi jak stosowanie hormonalnych środków antykoncepcyjnych lub hormonalnej terapii zastępczej, otyłość, palenie tytoniu czy długotrwale okresy unieruchomienia). Aethoxysklerol 3% – skleroterapia guzków krwawnicowych jest przeciwwskazana u pacjentów z ostrymi stanami zapalnymi w okolicy odbytu.

 

Źródło

 

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25