Badania kręgosłupa i postawy

enfant consultation pédiatreW OBECNEJ CHWILI ZAWIESZONE

Zapraszamy rodziców z dziećmi, którzy chcą przebadać swoje pociechy pod kątem wad postawy na badania. W przypadku dzieci, u których już stwierdzono wadę postawy, zapewniamy stałą  opiekę terapeutyczną i profilaktyczną.

W takich przypadkach na każdej wizycie terapeuta poprzez badanie manualne, poszukuje dysfunkcyjnych napięć tkanek narządu ruchu (mięśni, powięzi) i na ich podstawie prowadzi terapię w gabinecie oraz planuje ćwiczenia do samodzielnego wykonywania w domu przez dziecko lub rodziców. Terapia polega na przeciwdziałaniu tzw. nierównowadze mięśniowej oraz na zmniejszaniu nierównowagi już istniejącej. Może się ona pojawić już w wieku wczesnodziecięcym, a od momentu zamanifestowania się w różnych rejonach narządu ruchu nie mija samodzielnie, lecz z upływem czasu utrwala się bądź pogłębia.

Zaburzenia czynnościowe u dzieci na wczesnym etapie objawiają się najczęściej pod postacią asymetrii zakresów ruchu w stawach, rożnych wadach postawy i ewentualnie subtelnych objawów towarzyszących. Objawy te to najczęściej okresowe, krótkotrwałe dolegliwości bólowe o niewielkim natężeniu, zlokalizowane w różnych rejonach ciała, oraz inne objawy fizyczne niemające  uzasadnienia w obiektywnych badaniach medycznych.

Odpowiednio prowadzona terapia pozwala niwelować występującą u dziecka nierównowagę mięśniową. Dzięki temu zwiększa się  odporność narządu ruchu dziecka (w szczególności kręgosłupa) na codzienne obciążenia, co stwarza optymalne warunki w okresie jego wzrostu. Takie działanie ma również konsekwencje długofalowe, dając dziecku szansę życia bez bólu w wieku dorosłym.

Wyróżnia się następujące wady postawy:

  • plecy okrągłe (kifoza czynnościowa)
  • plecy wklęsłe (lordoza czynnościowa)
  • plecy płaskie
  • plecy okrągło-wklęsłe
  • skolioza czynnościowa (postawa skoliotyczna)

-> informator – rehabilitacja

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25

Druki do pobrania ->