W OBECNEJ CHWILI ZAWIESZONE

Badanie stóp dziecka lub dorosłego przebiega w trzech etapach.

foto101. Badanie na podoskopie

Urządzenie to pozwala na jednoczesną ocenę porównawczą części podeszwowej stopy (pięty, śródstopia, przodostopia, palców) z jej częścią grzbietową, stawami skokowymi i kolanowymi oraz tułowiem (kręgosłupem). Umożliwia badanie wpływu ustawienia stóp na postawę.

 

Fisioterapia2. Badanie manualne

Terapeuta bada stopy pod względem nadmiernego napięcia tkanek, ich wrażliwości bólowej oraz zakresów ruchu stawów stopy. Badanie to jest niezbędnym uzupełnieniem wszelkich badań stóp na urządzeniach pomiarowych i umożliwia poszukiwanie przyczyn dolegliwości stóp w innych rejonach narządu ruchu.

 

foto93. Badanie  na komputerowej platformie

Badanie z wykorzystaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu w postaci komputerowej platformy (podobaroskopu), umożliwia uzyskanie danych dotyczących obciążenia poszczególnych obszarów podeszwowej części stóp, zachowania się środka ciężkości ciała w bezruchu oraz w ruchu.

Badanie stóp w celach diagnostycznych wykonuje się w poniższych przypadkach.

Dzieci

 • stopy płaskie
 • stopy płasko-koślawe
 • stopy poprzecznie płaskie
 • stopy szpotawe
 • stopy wydrążone
 • koślawość pięt
 • koślawość kolan
 • szpotawość kolan
 • dolegliwości bólowe stóp lub kończyn dolnych
 • rzeczywiste skrócenie jednej kończyny dolnej
 • wady postawy

Dorośli

 • dolegliwości bólowe stóp, kończyn dolnych lub innych rejonów narządu ruchu
 • paluch  koślawy
 • stopy płaskie
 • stopy płasko-koślawe
 • stopy poprzecznie płaskie
 • rzeczywiste skrócenie jednej kończyny dolnej

Do badania sprawności  stóp wykorzystuje się kilka metod. Żadna z nich, wykorzystywana samodzielnie, nie daje pełnego klinicznego obrazu. Dlatego warto, czy to w celach profilaktycznych, czy jako przygotowanie do ewentualnej terapii, przebadać stopy kompleksowo.

 

Podoskop

Jest urządzeniem diagnostycznym umożliwiającym zebranie wielu informacji na temat zachowania się stóp  w trakcie odciążenia, pełnego obciążenia statycznego lub w ograniczonym zakresie obciążenia dynamicznego. Pozwala na jednoczesną ocenę porównawczą części podeszwowej stopy (pięty, śródstopia, przodostopia, palców) z jej częścią grzbietową, stawami skokowymi i kolanowymi oraz tułowiem (kręgosłupem) w trakcie badania wpływu ustawienia stóp na postawę. Badanie to daje również olbrzymią ilość podstawowych informacji koniecznych do dalszego diagnozowania i planowania leczenia.

Badanie komputerowe 

Jest to badanie z wykorzystaniem zaawansowanego technologicznie sprzętu w postaci komputerowej platformy (podobaroskopu) wyposażonej w czujniki pojemnościowe, zapewniające precyzyjną rejestrację rozkładu nacisku podeszwowej części stóp na podłoże. Badanie wykonuje się podczas statycznej oraz dynamicznej pracy stóp (stanie, chodzenie). Analiza zebranych informacji umożliwia uzyskanie danych dotyczących jednostkowego i procentowego obciążenia poszczególnych obszarów podeszwowej części stóp, zachowanie się środka ciężkości ciała w bezruchu (tzw. mikroruchy ciała) oraz w ruchu.

Plantokonturograf

Jest prostym urządzeniem umożliwiającym uzyskanie odbicia podeszwy stóp na papierze. Dzięki odbitce stóp można uzyskać niezbędne pomiary do oceny ich nieprawidłowości (stopa koślawa, płaska, płasko-koślawa, szpotawa, wydrążona), dokładny obrys stopy oraz rejony obciążenia części podeszwowej stóp.

Badanie manualne 

Polega na palpacyjnej ocenie stopy pod względem napięcia tkanek, ich wrażliwości bólowej, zakresów ruchu stawów stopy. Terapeuta za pomocą dotyku, określonych ruchów oraz testów czynnościowych i prowokacyjnych zbiera  informacje, które są niezbędne dla potwierdzenia hipotezy dotyczącej przyczyn  nieprawidłowości stwierdzonych w pozostałych badaniach. Badanie manualne umożliwia zróżnicowanie istniejących zaburzeń pod względem przyczyn, które mogą być czynnościowe, strukturalne lub kombinacją obu.  Jednak skupianie się tylko i wyłącznie na stopach w poszukiwaniu przyczyn ich nieprawidłowości może być niewystarczające, dlatego w tej fazie badania należy uwzględnić cały narząd ruchu (kończyny dolne, miednicę, kręgosłup, obręcz barkową) w poszukiwaniu ewentualnych współzależności pomiędzy tymi rejonami ciała a zaburzeniami w obrębie stóp.

Proces diagnostyczny z wykorzystaniem powyższych metod daje szansę na:

 • postawienie wszechstronnej diagnozy
 • dobranie odpowiedniej wkładki korekcyjnej
 • dobranie optymalnej terapii i profilaktyki

-> informator – rehabilitacja

REJESTRACJA tel. 61 862 20 25

Druki do pobrania ->